Konferencje i seminaria

Rok 2017

Konferencja Naukowa „80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego
do procesów modernizacyjnych początku XXI wieku”
Rzeszów, 13–14 listopada 2017 r.
Wydział Zarządzania PRz, Wydział Socjologiczno-Historyczny UR

ZAGROŻENIA I WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. WYMIAR POLITYCZNO-FINANSOWY
20-21 września  2017 r.
Wydział Zarządzania PRz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Administracja publiczna w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce”
25-26 kwietnia 2017, Rzeszów
Wydział Zarządzania

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju"
24-25 kwietnia 2017 r.
Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”


Rok 2016

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej
25 listopada 2016 r. Lublin
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Konferencja międzynarodowa: Presja migracyjna - strategiczne wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa
Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
10 czerwca 2016 r. Warszawa
Zakład Nauki o Bezpieczeństwie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  "RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLLING 
Najlepsze Praktyki"
12 maja 2016 r., Rzeszów
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju”
25-26 kwietnia 2016 r. Rzeszów
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

IV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE z cyklu: Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia pt.: „Oblicza współczesnych migracji”
26 kwietnia 2016 r. Warszawa
Zakład Nauki o Bezpieczeństwie  

STRATEGICZNE PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
21-22 stycznia 2016 r. Warszawa
Zakład Nauki o Bezpieczeństwie  


Rok 2015

Międzynarodowa Konferencja Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. 
Wymiar ekonomiczno-społeczny. 
24-25 listopad 2015 r. Warszawa
Współorganizator: Zakład Finansów, Bankowości I Rachunkowości

VII Rzeszowski Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 
„Czas. Zdrowie. Życie”
16 czerwca 2015 r.
Organizatorzy:
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

Konferencja Green Week 
15-17 czerwca 2015 r.
Organizatorzy:
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności,
Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes

„Współczesny marketing - na styku teorii i praktyki” 
Konferencja Naukowa
połączona z panelem poświęconym publikowaniu w zagranicznych czasopismach naukowych
25-27 czerwca 2015 r.
Rzeszów – Polańczyk

"Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE"
Ogólnopolska konferencja naukowa
28 kwietnia 2015 r.
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, 
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Rachunkowość instrumentem zarządzania jednostek gospodarczych i instytucji
27-29 kwietnia 2015 r.
Organizator: Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
Rachunkowość – praktyka i dydaktyka
5-6 marca 2015 r.
Organizator: Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości


Rok 2014

Seminarium Naukowe pt. „Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej
w latach kryzysu finansowego – wykorzystanie metod taksonomicznych do analiz danych krajowych i regionalnych”.
3.12.2014 r.
Liczba uczestników: 30 osób

I sesja posterowa pt. „Reklama w logistyce”
2.12.2014 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Myśl polityczna - przedmiot badań w naukach humanistycznych i społecznych”
8-9 października 2014 r., Białka (woj. Lubelskie)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Akademia rachunkowości i inwestowania,
4-5 czerwca 2014 r.,
Organizator: Zakład Finansów i Bankowości
Koło Naukowe Rachunkowości ASSETS

„Naukowa Zarządzanie kryzysowe w administracji”
6-7.V.2014, Dęblin

„LOGISTYKA OCZAMI STUDENTÓW” PT.:
WPŁYW LOGISTYKI NA ROZWÓJ REGIONÓW I PRZEDSIĘBIORSTW
V Ogólnopolska Konferencja
7 – 8 kwietnia 2014 r., Rzeszów

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
Rachunkowość – praktyka i dydaktyka
6-7 marca 2014 r.
Organizator: Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości


Rok 2013

„Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne 
a bezpieczeństwo narodowe Polski”
3 – 4.XII.2013, Warszawa

PRZEMIANY NA RYNKU PRACY W WYMIARZE LOKALNYM, REGIONALNYM I GLOBALNYM 
II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
13-14 czerwca 2013 roku, Rzeszów 
/WZ jako współorganizator/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Polityka polska w Europie. Tradycje, współczesność, wyzwania przyszłości”
28 maja 2013 r., Rzeszów

Konferencja Jubileuszowa z okazji
XX-lecia Wydziału Zarządzania
24 maja 2013 r., Rzeszów

„LOGISTYKA OCZAMI STUDENTÓW” PT.:
PERSPEKTYWY ROZWOJU LOGISTYKI
IV Ogólnopolska Konferencja
7 – 8 maja 2013 r., Rzeszów

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
Rachunkowość – praktyka i dydaktyka
7-8 marca 2013 r.
Organizator: Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości


Rok 2012

POLSKA I ŚWIAT WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
Konferencja Naukowa
31 maja – 2 czerwca 2012 r., Rzeszów, Solinia

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
Rachunkowość – praktyka i dydaktyka
8-9 marca 2012 r.
Organizator: Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości


Rok 2011

„Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski”
5.XII.2011, Warszawa

III EDYCJA KONFERENCJI:
„LOGISTYKA OCZAMI STUDENTÓW”
9 czerwca 2011 roku, Rzeszów, bud. S

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
Rachunkowość – praktyka i dydaktyka
3-4 marca 2011 r.
Organizator: Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości


Rok 2010

„Zarządzanie Kryzysowe W Administracji Publicznej”
6.XII.2010, Warszawa

Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich, działaczy Stronnictwa Ludowego
„Roch”, członkiń Ludowego Związku Kobiet po II wojnie światowej
grudzień 2010 r., Politechnika Rzeszowska
/wspólnie z centralnym IPN oraz warszawskim Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego/

PANEL EKSPERCKI
Stworzenie spójnego systemu informacji i prognozowania
zmian gospodarczych w województwie podkarpackim
pozwalającego na podejmowanie optymalnych decyzji
w sferze rynku pracy.
23 września 2010 r., Rzeszów

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, FORESIGHT
Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Ekologiczne
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
9–10 września 2010 r., Rzeszów – Łańcut

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PORADNICTWA ZAWODOWEGO
I DORADZTWA KARIER DLA GOSPODARKI
Konferencja Naukowa
20 maja 2010 roku, Rzeszów, sala S-3

II EDYCJA KONFERENCJI:
„LOGISTYKA OCZAMI STUDENTÓW”
20 maja 2010 roku, Rzeszów, bud. S

„FACE TO FACE – Zarządzanie i Marketing”
III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych
26 – 27 kwietnia 2010 roku, Rzeszów, bud. P

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA POLSKIEJ GOSPODARKI W XXI WIEKU
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
15.04.2010 - 17.04.2010, Rzeszów, Czarna k. Ustrzyk Dolnych


Rok 2009

EUROPEJSKIE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. WCZORAJ – DZIŚ - JUTRO
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
23.11.2009 - 24.11.2009,
Rzeszów.

I EDYCJA KONFERENCJI:
„LOGISTYKA OCZAMI STUDENTÓW”
4 czerwiec 2009 roku, Rzeszów, bud. P

FACE TO FACE - ZARZĄDZANIE I MARKETING
II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych,
27-28 kwietnia 2009 r., Rzeszów.

II RZESZOWSKI FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI
"Ekologiczny, estetyczny i etyczny świat"
21-22 kwietnia 2009 r., Rzeszów.


Rok 2008

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, FORESIGHT
Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Ekologiczne
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
15-17 września 2008 r., Krasiczyn.

Polacy w pościgu za bronią V
wrzesień 2008 r., Politechnika Rzeszowska

ZMIANY GOSPODARCZE, SPOŁECZNE I POLITYCZNE W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
2-4 czerwca 2008 r., Rzeszów, Solina.


DYLEMATY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UCZELNIACH WYŻSZYCH,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
18-20 maja 2008 r., Rzeszów.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE WE WSPÓŁCZESNYM PAŃSTWIE,
Konferencja Naukowa
4-6 maja 2008 r., Rzeszów, Łańcut.


I RZESZOWSKI FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI
24-25 kwietnia 2008 r., POLITECHNIKA RZESZOWSKA, Rzeszów.


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - W KIERUNKU NOWEJ WIEDZY,
PM-DAY POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
5-6 marca 2008 r., Rzeszów.


Rok 2007

PRAWNO-EKONOMICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM,
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
27-30 maja 2007 r., Rzeszów-Krasiczyn.


Rok 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ - Wyzwania współczesności,
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
7-9 września 2006 r., Zakopane.


PRZEMIANY RYNKOWE W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
18-20 maja 2006 r., Krynica Górska.


Rok 2004

PRAWNO-EKONOMICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM,
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
10-11 grudnia 2004 r., Rzeszów.


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ MSP - Wyzwania współczesności,
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
16-18 września 2004 r., Zakopane.


Rok 2003

REGIONALNA POLITYKA INNOWACYJNOŚCI - I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA,
20-21.11.2003, Centrum Konferencyjne Politechniki Rzeszowskiej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję