Strona: Koła naukowe / Wydział Zarządzania

Koła naukowe

Studenci Wydziału Zarządzania mogą uczestniczyć w pracach Kół Naukowych. Każde z Kół zarejestrowanych na Politechnice Rzeszowskiej posiada swojego opiekuna naukowego (pracownika naukowo-dydaktycznego), pod którego kierunkiem młodzież ma możliwość samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Działalność w Kołach daje studentom możliwość pogłębiania wiedzy z określonych dyscyplin naukowych w zakresie wykraczającym poza program studiów. Aktywność Kół Naukowych Wydziału Zarządzania przejawia się m. in.:

 • w opracowywaniu tematów badawczych według indywidualnych zainteresowań studentów,
 • w organizowaniu lub współorganizowaniu seminariów i konferencji oraz prelekcji branżowych,
 • w przygotowywaniu przez członków Kół publikacji naukowych,
 • w organizowaniu obozów naukowych,
 • w przygotowywaniu członków Kół do branżowych konkursów i zawodów krajowych i zagranicznych,
 • w realizacji tematów proponowanych przez przemysł.

 Koła naukowe działające na Wydziale Zarządzania:

 • Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej "Brief"
  przy Katedrze Marketingu.
  Opiekun naukowy: mgr Ewelina Nycz
  | | | | |
 • Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "ASSETS"
  przy Katedrze Finansów Bankowości i Rachunkowości.
  Opiekunowie naukowi: dr hab. Grzegorz Lew, prof. PRz, dr Agnieszka Lew
  | | | | |
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń
  przy Katedrze Finansów Bankowości i Rachunkowości.
  Opiekunowie naukowi: dr Anna Ostrowska-Dankiewicz, dr Robert Dankiewicz
  | | | | |
 • Studenckie Koło Naukowo-Badawcze Turystyki "Tuptuś"
  przy Zakładzie Ekonomii.
  Opiekun naukowy: dr inż. Artur Stec, mgr Jan Polaszczyk
  | | | | |
 • Studenckie Koło Naukowe Logistyków "LogON"
  przy Zakładzie Systemów Zarządzania i Logistyki.
  Opiekun naukowy: dr inż. Paulina Bełch, dr Paweł Bełch
  | | | | |
 • Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja"
  przy Zakładzie Ekonomii.
  Opiekun naukowy: dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
  | | | | |
 • Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów przy Zakładzie Ekonomii.
  Opiekun naukowy: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz
  | | | | |
 • Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Enigma"
  przy Zakładzie Prawa i Administracji.
  Opiekunowie naukowi: dr Katarzyna Purc-Kurowicka, dr Elżbieta Kurzępa
  | | | | |
 • Koło Naukowe Polityki Bezpieczeństwa Państwa
  przy Zakładzie Prawa i Administracji.
  Opiekun naukowy: dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz
  | | | | |
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami "PROJECT 5"
  przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
  Opiekunowie naukowi: dr hab. Jacek Strojny prof. PRz, dr Jolanta Stec-Rusiecka
  | | | | |
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Lotniczego "Eskadra"
  przy Zakładzie Inżynierii Systemów Technicznych.
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PRz
  | | | | |
 • IAESTE Politechnika Rzeszowska
  przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
  Opiekun naukowy: dr hab. Grzegorz Lew prof. PRz
  | | | | |
 • Koło Naukowe Finansów i Zarządzania
  przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
  Opiekun naukowy: dr inż. Mirosław Sołtysiak
  | | | | |

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję