Strona: Komisje, zespoły, koordynatorzy / Wydział Zarządzania

Komisje, zespoły, koordynatorzy

KOMISJE, ZESPOŁY,  KOORDYNATORZY (kadencja 2020-2024)

KOMISJE

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

 • dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz – przewodnicząca komisji
 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
 • dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz
 • dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz
 • dr Justyna Stecko
  oraz z głosem doradczym przedstawiciel Związków Zawodowych

 Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia:

 • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – przewodniczący komisji
 • dr inż. Paweł Dobrzański – prodziekan ds. kształcenia
 • dr Justyna Stecko – prodziekan ds. kształcenia
 • dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz – koordynator kierunku finanse i rachunkowość
 • dr hab. Teresa Piecuch, prof. PRz – koordynator kierunku zarządzanie
 • dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz – koordynator kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz – koordynator kierunku logistyka
 • mgr Grzegorz Sowa - koordynator kierunku zarządzanie w sporcie

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:

 • dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz - przewodniczący komisji
 • dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
 • dr hab. inż. Dariusz Kusz, prof. PRz
 • dr inż. Renata Piętowska-Laska
 • dr Robert Dankiewicz, prof. PRz
 • dr Dorota Kamuda
 • dr hab. Norbert Życzyński, prof. PRz
 • dr Maciej Chrzanowski

Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

 • dr inż. Dariusz Wyrwa  (Katedra Przedsiębiorczości Zarządzania i Ekoinnowacyjności) – przewodniczący komisji
 • dr inż. Jacek Brożyna (Zakład Metod Ilościowych)
 • dr inż. Magdalena Dobrzańska (Zakład Inżynierii Systemów Technicznych)
 • dr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz (Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem)
 • dr Dorota Kamuda (Zakład Prawa i Administracji)
 • dr Adam Laska (Zakład Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa)
 • dr inż. Paulina Ostyńska (Zakład Informatyki w Zarządzaniu)
 • dr Małgorzata Polinceusz (Zakład Prawa i Administracji)
 • dr Krzysztof Surowiec (Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych)
 • dr Alfred Szydełko, prof. PRz (Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości)
 • dr Magdalena Szydełko (Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki)
 • dr hab. Lucyna Witek, prof. PRz (Katedra Marketingu)
 • dr hab. inż. Marian Woźniak, prof. PRz (Zakład Ekonomii)

Przedstawiciel studentów

 • Norbert Drążek

Przedstawiciel pracodawców

 • Robert Bielówka

Wydziałowa Komisja ds. Odbioru Projektów Badawczych ze Środków UPB:

 • dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz - przewodnicząca komisji
 • dr hab. Krzysztof Prendecki, prof. PRz
 • dr inż. Wiesław Lewicki
 • dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz

ZESPOŁY

Zespół ds. komunikacji z otoczeniem:

 • mgr Iwona Wojciechowska – koordynator zespołu
 • dr Maciej Chrzanowski
 • dr Iwona Oleniuch
 • mgr Anita Baca
 • mgr Ewelina Nycz
 • mgr Magdalena Rejman-Zientek
 • mgr Kinga Oszust
 • mgr inż. Arkadiusz Surowiec

Zespół ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

 • dr Jolanta Stec-Rusiecka  - koordynator zespołu
 • dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
 • dr Maciej Chrzanowski
 • dr inż. Agnieszka Jędrusik
 • dr inż.  Sławomir Stec
 • dr Alicja Sobkowiak
 • dr inż. Agata Warmińska

Zespół ds. standardów kształcenia zdalnego:

 • dr inż. Paweł Dobrzański - koordynator zespołu
 • dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz 
 • dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
 • dr Justyna Stecko

Zespół ds. opracowania i weryfikowania procedury antyplagiatowej: 

 • dr Justyna Stecko – koordynator zespołu
 • dr hab. Marta Pomykała prof. PRz – koordynator ds. weryfikacji raportów antyplagiatowych
 • mgr inż. Witold Mazur – koordynator ds. systemu antyplagiatowego

KOORDYNATORZY

 • Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się
  dr hab. inż. Krysztof Kud, prof. PRz
 • Koordynator ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji
  dr inż. Dariusz Wyrwa
 • Koordynator ds. rozkładu zajęć
  dr Robert Dankiewicz, prof. PRz
 • Koordynator do pracy w Uczelnianej Komisji ds. Lokali Dydaktycznych
  dr Robert Dankiewicz, prof. PRz
 • Koordynator ds. e-learningu
  dr inż. Anna Gładysz
 • Koordynator ds. weryfikacji raportów antyplagiatowych
  dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
 • Koordynator ds. systemu antyplagiatowego
  mgr inż. Witold Mazur
 • Koordynator ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
  dr inż. Dariusz Wyrwa
 • Koordynator ds. inwestycji i aparatury
  dr inż. Paweł Dobrzański
 • Koordynator ds. relacji ze szkołami
  dr hab. Bogusław Bembenek, prof. PRz
 • Koordynator ds. wymiany międzynarodowej studentów w tym programu Erasmus+
  dr inż. Paweł Perz
 • Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami
  dr Oktawia Jurgilewicz
 • Koordynator ds. gospodarki odpadami
  dr inż. Paulina Ostyńska
 • Sekretarze Redakcji Wydawnictw Naukowych
  • dr Joanna Wiażewicz – Kwartalnik “Modern Management Review”
  • dr Elżbieta Kurzępa – Kwartalnik “Humanities and Social Sciences”
 • Kierownik Praktyk Studenckich Wydziału Zarządzania
  • dr inż. Marek Kiczek
 • Kierownicy Praktyk Studenckich dla poszczególnych kierunków studiów 
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – dr Beata Szetela, dr inż. Marek Kiczek,
   dr inż. Sławomir Rybka
  • Finanse i rachunkowość - dr Anna Feruś, dr Agnieszka Lew
  • Logistyka - dr inż. Renata Piętowska-Laska
  • Zarządzanie - dr Agnieszka Zielińska
  • Zarządzanie w sporcie – mgr Maciej Lutak

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYZNACZENI DO PRAC W KOMISJACH CENTRALNYCH :

Komisja senacka ds. strategii Uczelni:

 • prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
 • dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz

Komisja senacka ds. nauki:

 • dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
 • dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz

Komisja senacka ds. kształcenia:

 • dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz
 • dr inż. Paweł Dobrzański

Komisja senacka ds. nagród i odznaczeń:

 • dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz
 • dr hab. Tadeusz Olejarz, prof. PRz

Komisja Antymobbingowa na Politechnice Rzeszowskiej:

 • mgr Iwona Wojciechowska

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich:

 • dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz
 • dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz
 • dr Dorota Kamuda

Komisja dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów:

 • dr Małgorzata Polinceusz

Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów:

 • dr hab. inż. Dariusz Kusz, prof. PRz 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję