Strona: Działania projakościowe / Wydział Zarządzania

Działania projakościowe

Po dokonaniu analizy wyników ankiet i przeprowadzeniu dodatkowych rozmów z nauczycielami akademickimi oraz ze studentami (co stanowi bardzo istotny element wpływający na wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia, ponieważ daje możliwość poruszenia innych problemów niż te zawarte w ankietach) podjęto szereg działań mających na celu poprawę jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania PRz. 
W szczególności należą do nich:
 • udzielenie pochwał słownych dla nauczycieli, którzy uzyskali najwyższe oceny,
 • przeprowadzenie rozmów z pracownikami, których oceny zdaniem władz Wydziału były zbyt niskie – rozmowy miały na celu identyfikację problemów i/lub udzielenie nagany słownej,
 • przeprowadzanie dodatkowych niezapowiedzianych (w odróżnieniu do hospitacji planowych wynikających z wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia) hospitacji prowadzonych przez dziekana i prodziekanów, których celem jest kontrola formalna prowadzonych zajęć,
 • rygorystyczne przestrzeganie maksymalnego dziennego czasu pracy dydaktycznej,
 • organizację zjazdów na studiach niestacjonarnych tak, aby studenci ostatnich semestrów, mieli możliwość bezproblemowego dokończenia prac dyplomowych w trakcie weekendów,
 • organizacja spotkania ze studentami dotyczącego wyników prowadzonej ankietyzacji,
 • modyfikacja kwestionariuszy ankiet oceniających pracę nauczycieli akademickich oraz poszczególne moduły kształcenia,
 • uruchomienie możliwości anonimowej oceny wszystkich modułów kształcenia w systemie USOS przez wszystkich studentów Wydziału,
 • rygorystyczne przestrzeganie obowiązku ustalenia zasad zaliczania poszczególnych modułów kształcenia w ciągu pierwszych tygodni zajęć
 • położenie większego nacisku na pracę studentów w grupach, w ramach zajęć ćwiczeniowych lub laboratoryjnych, mającą na celu umożliwienie bardziej optymalnej oceny efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych studentów,
 • dalsze rozwijanie infrastruktury dydaktycznej poprzez rozbudowę i ciągłą modernizację laboratoriów komputerowych (dotyczy to również oprogramowania dedykowanego dla różnych przedmiotów/modułów kształcenia) oraz sprzętu audiowizualnego używanego do zwiększenia jakości kształcenia,
 • wprowadzenie zalecenia dokonywania na zajęciach ćwiczeniowych lub laboratoryjnych wstępnej weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności (np. wejściówki, ustne kontrola przygotowania studentów do zajęć i inne formy),
 • promowanie uczestnictwa nauczycieli akademickich w stażach, kursach i szkoleniach mających na celu dokształcanie w zakresie wiedzy fachowej i umiejętności dydaktycznych,
 • doskonalenie systemu obsługi procesu dydaktycznego,
 • doskonalenie wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia.
W oparciu o obowiązujące przepisy oraz strategię Wydziału pracownicy Wydziału, studenci  oraz interesariusze zewnętrzni nadal będą aktywnie uczestniczyć w doskonaleniu wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję