Historia Wydziału

Wydział Zarządzania i Marketingu w Politechnice Rzeszowskiej został utworzony 3 sierpnia 1993 r. na podstawie Zarządzenia nr 20 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Rzeszowskiej (Dz. Urz. MEN nr 7, poz. 27). Stanowisko pierwszego Dziekana Wydziału objął wówczas dr hab. inż. Stanisław Wołek, prof. PRz. Kolejnymi dziekanami Wydziału byli: dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz (dwie kadencje, 1996-2002), prof. dr hab. Kazimierz Rajchel (dwie kadencje, 2002-2008), prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (kadencja 2008-2012 i 2012-2016). Dziekanem Wydziału w kadencji 2016-2020 został dr hab. inż. Stanisław Gędek, Prof. PRz. 

W pierwszym roku funkcjonowania Wydziału – to jest w roku akademickim 1993/1994 – studia podjęło 221 osób.

W roku akademickim 1994/1995 w skład Wydziału wchodziło już sześć jednostek organizacyjnych:

 • Katedra Ekonomii
 • Zakład Informatyki (aktualnie Zakład Informatyki w Zarządzaniu)
 • Zakład Marketingu (aktualnie Katedra Marketingu)
 • Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii (aktualnie Katedra Metod Ilościowych)
 • Zakład Nauk Humanistycznych
 • Zakład Organizacji i Zarządzania (aktualnie Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności).

Wraz z rozwojem Wydziału powołano nowe katedry i zakłady:

 • Zakład Finansów i Bankowości (1995) - aktualnie Zakład Finansów Bankowości i Rachunkowości (od 1.02.2015)
 • Zakład Prawa i Administracji (1995)
 • Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym (2005-2010)
 • Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki (2008) – aktualnie Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki.

Do 1995 r. studia na WZiM prowadzone były w ramach specjalności zarządzanie i marketing, a od roku akademickiego 1995/96 w ramach specjalności zarządzanie działalnością gospodarczą. W kolejnych latach staraniem kierownictwa Wydziału regularnie poszerzano ofertę dydaktyczną.

21 października 1995 r. nastąpiła inauguracja roku akademickiego w Punkcie Konsultacyjnym PRz w Jarosławiu. Naukę w Jarosławiu rozpoczęło wówczas 120 studentów zaocznych studiów licencjackich Wydziału Zarządzania i Marketingu. Od roku akademickiego 2000/2001 podjęto zajęcia w ramach studiów licencjackich na WZiM w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Leżajsku. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu studiami na WZiM staraniem władz Uczelni i Wydziału przez kilka lat prowadzono zajęcia dydaktyczne w Tarnobrzegu, Stalowej Woli oraz w Mielcu. W późniejszym okresie, z powodu zmian przepisów prawa, punkty te zostały rozwiązane.

5 maja 1998 r. odbył się pierwszy w historii Wydziału egzamin dyplomowy, magisterski. Studia z wyróżnieniem ukończyli wówczas Wiesław Kąkol (adiunkt w Zakładzie Finansów i Bankowości do 2015 r.) oraz Jacek Potyrański.

W roku 2000, przy udziale studentów, zaprojektowane zostało pierwsze logo Wydziału. W 2011 r., kiedy Politechnika Rzeszowska wprowadziła system identyfikacji wizualnej, znak graficzny Wydziału Zarządzania został zmodyfikowany.

W semestrze letnim roku akademickiego 2001/2002 studia na Wydziale odbyły dwie studentki z Portugalii, pierwsze zagraniczne uczestniczki wymiany w ramach Programu Socrates-Erasmus. Od tego czasu Wydział przyjmował kolejnych studentów z Portugalii, Hiszpanii, Francji, a także Turcji, Ukrainy. Do uczelni partnerskich w Europie licznie wyjeżdżają studenci oraz pracownicy Wydziału.

W czerwcu 2008 r. WZiM przeszedł drugą w swojej historii akredytację PKA, uzyskując ocenę pozytywną (Uchwała Nr 525/2008 z 4 września 2008 r.). Komisja akredytacyjna podkreśliła wysoką jakość dydaktyki oraz prowadzonych badań naukowych na Wydziale. Prezydium PKA ustaliło, że następna ocena jakości kształcenia na kierunku zarządzanie nastąpi w roku akademickim 2013/2014. W czerwcu 2012 r. PKA dokonała – bardzo pozytywnej dla WZ – wizytacji programowej na kierunku logistyka (kierunek uruchomiony w roku akademickim 2008/2009). 8 maja 2014 r. decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej dwa kierunki na Wydziale Zarządzania:  finanse i rachunkowość oraz zarządzanie uzyskały bardzo pozytywną ocenę.

Wydział – jako jedyny w kraju – posiadał certyfikat jakości z zakresu świadczenia usług edukacyjnych zgodny z normą ISO 9001:2000. Dokument został przyznany 22 września 2005 r. We wrześniu 2008 r. ważność uzyskanego certyfikatu została przedłużona do roku 2011, a następnie – już w ramach nowej normy PN-EN ISO 9001-2009 – do 21 września 2017 r.

Od 1 grudnia 2008 r. w ramach Wydziału uruchomiono Centrum Studiów Podyplomowych. W ofercie CSP znajduje się kilkanaście kierunków studiów podyplomowych oraz kurs kwalifikacyjny – studium pedagogiczne. W ofercie dydaktycznej Wydziału pojawiły się kierunki finanse i rachunkowość, europeistyka oraz stosunki międzynarodowe. W roku akademickim 2011/2012 ofertę dydaktyczną WZ rozbudowano o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej jest jedynym wydziałem na Podkarpaciu, który posiada uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia, to jest studiów magisterskich, na kierunku zarządzanie oraz na kierunku logistyka (studia II stopnia uruchomione od lutego 2012 r.).

Do 2012 r. Wydział prowadził następujące kierunki studiów:

 • zarządzanie (studia I stopnia – licencjackie, studia II stopnia magisterskie),
 • logistyka (studia I stopnia – inżynierskie, studia II stopnia magisterskie),
 • finanse i rachunkowość (studia I stopnia – licencjackie),
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – licencjackie),
 • stosunki międzynarodowe (studia I stopnia – licencjackie),
 • europeistyka (studia I stopnia – licencjackie),
 • towaroznawstwo (studia I stopnia – inżynierskie).

30 września 2010 r. Wydział Zarządzania otrzymał nową, wyższą kategorię w wyniku oceny parametrycznej.

Od 1 października 2010 r. Wydział zmienił nazwę na Wydział Zarządzania. W tym samym czasie siedzibą Wydziału został budynek S kampusu PRz.

Na WZ wydawane są dwie serie czasopism naukowych: Kwartalnik „Zarządzanie i Marketing” (od 2004 r.) oraz Zeszyty Naukowe „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” (kontynuacja periodyku PRz z serii „Nauki Społeczne”, którego druk rozpoczęto w 1973 r.; od 1995 r. jako „EiNH”). Według wykazu czasopism naukowych, opublikowanego 17 września 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kwartalnik „Zarządzanie i Marketing” uzyskał 7 punktów i trafił do elitarnej grupy najwyżej punktowanych w Polsce wydawnictw politechnicznych o profilu społecznym. Z kolei wydziałowe Zeszyty „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” zostały podniesione do rangi 5 punktów.

Od 2013 r. kwartalniki zmieniły nazwy na "Modern Management Review” oraz „Humanities and Social Sciences”. 31 grudnia 2014 r. ogłoszony został znowelizowany wykaz czasopism naukowych, według którego oba kwartalniki Wydziału Zarządzania sklasyfikowano na poziomie 8 punktów. Wydziałowe czasopisma naukowe znajdują się w elitarnej grupie najwyżej punktowanych w Polsce wydawnictw politechnicznych o profilu społecznym i humanistycznym.

Wydział Zarządzania w 2016 r. zatrudnia:
 • prof. zw. - 12,
 • dr hab. - 11,
 • adiunktów - 79,
 • asystentów - 18,
 • starszych wykładowców - 5,
 • wykładowców - 2.

Aktualnie Wydział prowadzi następujące kierunki studiów:

 • zarządzanie (studia I stopnia – licencjackie, studia II stopnia magisterskie),
 • logistyka (studia I stopnia – inżynierskie, studia II stopnia magisterskie),
 • finanse i rachunkowość (studia I stopnia – licencjackie),
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – licencjackie).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję