Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

W skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania jakości kształcenia wchodzą przedstawiciele katedr/zakładów, przedstawiciel studentów, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania jakości kształcenia.

Przewodniczący Komisji (Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia):

 • Dr inż. Dariusz Wyrwa

Członkowie:

Przedstawiciele katedr i zakładów:

 • dr inż. Marek Magniszewski
 • dr Anna Feruś
 • dr inż. Anna Gładysz
 • dr Dorota Kamuda
 • dr Marlena Lorek
 • dr Małgorzata Polinceusz
 • dr Jolanta Puacz-Olszewska
 • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz
 • dr Tomasz Misiak
 • dr Jadwiga Nycz-Wróbel
 • dr Hanna Sommer
 • dr Magdalena Szydełko
 • dr Dominik Zimon

Przedstawiciel studentów:

 • Justyna Haręzga

Przedstawiciel pracodawców:

 • Robert Bielówka (Członek Rady Biznesu Wydziału Zarządzania)

Do zakresu działania Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 1. Opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
 2. Opiniowanie zmian w monitorowanych programach kształcenia (monitorowanie cykliczne);
 3. Opiniowanie merytoryczne obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów;
 4. Przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
  1. opinii pracodawców (na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów), np. uzyskanych na podstawie ankiet,
  2. opinii absolwentów na temat przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia,
 5. Analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych modułów kształcenia i przedstawieniem informacji Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich;
 6. Ocena i okresowe przeglądy metodyki, warunków i sposobów zaliczania modułów kształcenia oraz weryfikacji osiągania założonych efektów kształcenia;
 7. Ocena i okresowe przeglądy programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta, na podstawie danych z ankiet studenckich dla poszczególnych modułów kształcenia z podziałem na formy;
 8. Okresowe przeglądy i ocena prac dyplomowych pod kątem spełnienia wymagań metodycznych i merytorycznych oraz poszanowania praw autorskich;
 9. Inicjowanie działań promowania „dobrej dydaktyki” oraz działań naprawczych w przypadku niespełnienia wewnętrznych standardów jakości;
 10. Sporządzanie raportów wynikowych z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz przedstawianie ich dziekanowi i Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję