Strona: Profesury / Wydział Zarządzania

Profesury

Prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz

Prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz

Na mocy postanowienia z dnia 7 września 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Panu dr. hab. Marcinowi Jurgilewiczowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Marcin Jurgilewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo) oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (kierunek politologia) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2019-2020 był dziekanem Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i kierownikiem Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, jak również jest ekspertem I. Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020) oraz Brązowym  Krzyżem Zasługi (2021).

Marcin Jurgilewicz jest autorem i współautorem publikacji dotyczących funkcjonowania państwa, administracji publicznej oraz poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak również problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów prawnych.

Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

gost.jpg

Na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 stycznia 2013 r. dr hab. Grzegorz Ostasz otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Grzegorz Ostasz jest absolwentem rzeszowskiego I LO. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. uzyskał stopień doktora, a w 2007 r. doktora habilitowanego. Specjalizuje się w historii gospodarczej i politycznej, integracji europejskiej, biografistyce.

Jest autorem ponad 400 publikacji (w tym 10 monografii). Uczestniczył w blisko stu konferencjach i sympozjach naukowych. Odbył kilkanaście zagranicznych staży naukowych. Należy do kilku komitetów redakcyjnych oraz rad programowych krajowych i zagranicznych periodyków naukowych. Wypromował trzech doktorów. Recenzował siedem rozpraw doktorskich.

Przeszedł wszystkie szczeble kariery na Politechnice Rzeszowskiej; począwszy od asystenta stażysty. Był dwukrotnie prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Od 1999 r. jest członkiem Senatu PRz. Od 2004 r. kieruje Zakładem Nauk Humanistycznych. W latach 2004-2008 był pełnomocnikiem dziekana Wydziału Zarządzania ds. zarządzania jakością. W kadencjach 2008-2012 oraz 2012-2016 sprawuje funkcję dziekana Wydziału Zarządzania.

Otrzymał 12 indywidualnych Nagród Rektora PRz za działalność naukową. W 2007 r. został odznaczony medalem Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję