Finanse i rachunkowość (I st.)

red. Agnieszka Lew

Szanowni Państwo,

W okresie od 15 do 21 czerwca br. proszę zgłosić Staroście roku informację o formie, w jakiej Państwo są w stanie odbyć praktyki. Zebrane informacje Starosta następnie dostarczy do opiekunów praktyk.

W związku z sytuacją epidemiologiczną proponujemy następujące formy:

 • stacjonarnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zdalnie w zakładzie pracy na podstawie porozumienia;
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie procedury opisanej na stronie praktyk (zaliczenie praktyk na podstawie stażu, pracy zawodowej itp. itd.) po uzyskaniu akceptacji opiekuna,
 • zaliczenie praktyki bez jej odbywania na podstawie dokumentów, potwierdzających nabycie kierunkowych umiejętności praktycznych (np. certyfikaty, udział w szkoleniach, kursach, działalność na uczelni – koła naukowe, samorząd studencki) po uzyskaniu akceptacji opiekuna.

W przypadku braku możliwości realizacji praktyki w wyżej wymienionych formach, proszę zgłosić ten fakt Staroście.

Dla tych z Państwa, którzy będą odbywali praktyki w jednostce gospodarczej (wszelkiego rodzaju jednostki typu firma, biuro, urząd itp. itd.) do uzupełnienia UMOWA (poza dokumentami druk-informacje do porozumienia (tabela zbiorcza) i info do ubezpieczenia) do wysłania do mnie na MSTeams na prywatnym czacie. Czas na to jest to 3 lipca 2020 r. Do uzupełnienia te miejsca, które są wytłuszczone wraz z datą umowy i numerem porozumienia, którym jest numer albumu do weryfikacji. Proszę o zapoznanie się z informacją zamieszczoną na stronie: https://wz.prz.edu.pl/studenci/ogloszenia-dla-studentow/informacja-w-sprawie-praktyk-10.html

Opiekun Praktyk na kierunku finanse i rachunkowość
dr Agnieszka Lew
kontakt: MSTeams

I. Praktyka obowiązkowa na studiach I-go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

Do odbycia praktyki studenckiej są zobowiązani wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Praktyka trwa 4 tygodnie, tj. 20 dni roboczych (160 godzin) i odbywa się w okresie wakacji po czwartym semestrze. Porozumienie w sprawie praktyki przygotowuje Opiekun Praktyk na podstawie informacji złożonych przez studenta.

W celu otrzymania skierowania na praktykę należy złożyć Opiekun Praktyk:

Informacje o miejscu odbywania praktyki należy składać do 17 maja 2020 podczas dyżuru. W przypadku odbywania praktyki w czasie semestru informacja powinna być złożona co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. 

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć do 25 października 2020 r. następujące dokumenty:

 • podpisane przez firmę i studenta porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, jakie umiejętności student nabył w czasie praktyk, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4 (tu chodzi o "drugą" część sprawozdania czyli o "ocenę przydatności praktyki w zakresie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji") , do pobrania: (raport z odbytych praktyk - to jest przykład bardzo ogólnych umiejętności, które można nabyć na praktykach-do tego powinny pojawić się umiejętności związane konkretnie z kierunkiem studiów).
 • ocena studenta (do pobrania: druk oceny praktykanta); oceny dokonuje opiekun studenta z jednostki, w której odbywa praktykę, co powinno zostać poświadczone podpisem i pieczęcią imienną lub jednostki!

O zaliczenie praktyk mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali umiejętności praktyczne w związku ze świadczeniem pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, odbyciem stażu lub praktyki o podobnym charakterze, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z profilem kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość. W przypadku odmowy zaliczenia praktyki student powinien odbyć praktykę na zasadach ogólnych. Zgodę na zaliczenie praktyki wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta.

Podanie o zaliczenie wraz z dokumentami należy składać Kierownikowi Praktyk w terminie do ... 2020 r. (Przed złożeniem prośby do Prodziekana o zaliczenie praktyki komplet dokumentów powinien zaakceptować Kierownik Praktyk z kierunku Finanse i rachunkowość).

Dokumenty, wymagane w związku z ubieganiem się o zaliczenie praktyki:

 • podanie do Prodziekana ds. Kształcenia o zaliczenie praktyki z uzasadnieniem z jakiego powodu zaliczenie to ma nastąpić,
 • dokument potwierdzający nabycie umiejętności praktycznych:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o odbyciu stażu,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • raport sporządzony przez studenta, wyjaśniający na czym polegała wykonywana praca  (objętość raportu 1-2 strony A-4, sporządzony własnoręcznie lub pismem komputerowym)

II. Praktyka nieobowiązkowa:

Studenci mogą obyć praktykę dodatkową. Zgodę na odbycie praktyki nieobowiązkowej wyraża Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta. Porozumienie w sprawie praktyki przygotowuje Kierownik Praktyk na podstawie informacji złożonych przez studenta.

W celu otrzymania skierowania na praktykę należy złożyć Kierownikowi Praktyk co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki:

Zaliczenie praktyki można uzyskać u Kierownika Praktyk po zakończeniu praktyki, nie później niż w terminie do 25 października 2020 r. po zakończeniu roku akademickiego, w którym odbywała się praktyka.

W celu zaliczenia praktyki należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • podpisane przez firmę porozumienie w sprawie organizacji praktyki,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez firmę, w której odbywała się praktyka (do pobrania: druk zaświadczenia),
 • raport z przebiegu praktyki (sporządza student, raport powinien wskazywać w jakich jednostkach firmy odbywała się praktyka, jakie zadania były wykonywane w trakcie praktyki, obszerność raportu: 1-2 strona formatu A4, tu chodzi o "drugą" część sprawozdania czyli o "ocenę przydatności praktyki w zakresie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji"). 

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 74/2020 z dnia 8 lipca 2020r
 2. Uchwała nr 52/2019 Senatu PRz z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Rzeszowskiej (paragraf 41)
 3. Cele i ramowy program praktyk studenckich na kierunku Finanse i rachunkowość.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję