Strona: Fundusze zewnętrzne / Wydział Zarządzania

Fundusze zewnętrzne

2022-02-07
, red. Jolanta Stec-Rusiecka

Powrót

Na co? Otwarcie naboru Zamknięcie naboru Forma dofiansowania Intens. dofians. Program Instytucja ogłaszająca Szczegóły Uwagi
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu. W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów. cykliczne nabory 1.02; 1.06; 1.10 Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000. 100% Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE Fundusz Wyszehradzki Link ​Czas trwania projektu: maksymalnie 18 mies.
Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok. cykliczne nabory 1.02; 1.06; 1.10 Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000. 100% Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE Fundusz Wyszehradzki Link Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy
HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
ST – nauki ścisłe i techniczne;
NZ – nauki o życiu.
15.03.2022 15.06.2022 dofinansowanie  100% OPUS 23 NCN Link  
na projekty badawcze; grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. 15.03.2022 15.06.2022 dofinansowanie  100% PRELUDIUM 21 NCN Link  
na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy 15.03.2022 15.06.2022 dofinansowanie  100% POLONEZ BIS 2 NCN Link  
wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca 2022 dofinansowanie  w wysokości od 5 000 do 50 000 zł 100% MINIATURA NCN Link Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy
Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. tryb ciągły tryb ciągły dofinansowanie  100% MONOGRAFIE – Adiustacje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Link  
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie). 05.02.2021 05.04.2021 dofinansowanie 1) 4 mln zł, 2) 12 mon, 3) 9 mln 100% GOSPOSTRATEG V NCBR Link Tematy: 1. Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego;
2. Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej;
3. Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym.
Fundusz umożliwia testowanie produktów oraz realizację pilotażowych wdrożeń w ramach infrastruktury Grupy Tauron oraz wspiera merytrycznie spółki portfelowe w zakresie m.in. planowania, zarządzania strategicznego i finansowania.  ciągły ciągły Fundusz inwestycyjny   EEC Magenta sp. z o.o. 2 ASI S.K.A.   Link EEC Magenta CVC to fundusz sprofilowany sektorowo, który inwestuje środki w start-upy, realizujące projekty z szeroko pojętej branży energetycznej, przemysłu 4.0, ochrony środowiska oraz sektora czystych technologii. 
spieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 . 04.01.2021 10.12.2024 stypendium 7 - 10 tys. zł/miesiąć 100% NAWA PRELUDIUM BIS 1 NAWA Link  
wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych 15 grudnia 15.03.2022 r. zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym. 100% SONATINA NCN Link  
sympozja, warsztaty (zwykle do 50 osób) i szkoły letnie (do 60 osób). Inicjatywa jest otwarta tematycznie i nie ogranicza się do żadnego konkretnego obszaru tematycznego. Podstawowe kryteria to:

opracowany we współpracy uczonych z Niemiec i Afryki
uczestnicy z krajów afrykańskich i spoza Afryki (w tym z Niemiec)
aktywny udział młodych naukowców (doktorantów i naukowców z tytułem doktora)
ciągły ciągły stypendium   100%   Fundacja Volkswagena (VolkswagenStiftung)  Link Warunek wstępny: główny wnioskodawca w Niemczech z partnerem do współpracy w Afryce

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję