Strona: Fundusze zewnętrzne / Wydział Zarządzania

Fundusze zewnętrzne

04-02-2021 r.
, red. Jolanta Stec-Rusiecka

Powrót

Tytuł konkursu Adresat Na co? Otwarcie naboru Zamknięcie naboru Forma dofiansowania Intens. dofians. Program Instytucja ogłaszająca Szczegóły
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE regionalne partnerstwa między organizacjami pozarządowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, instytucjami publicznymi i gminami, firmami prywatnymi i organizacjami non-profit, a także ośrodkami edukacyjnymi i badawczymi Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu. W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów. cykliczne nabory 1.02; 1.06; 1.10 Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000. 100% Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE Fundusz Wyszehradzki Link do konkursu
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE regionalne partnerstwa między organizacjami pozarządowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, instytucjami publicznymi i gminami, firmami prywatnymi i organizacjami non-profit, a także ośrodkami edukacyjnymi i badawczymi Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok. cykliczne nabory 1.02; 1.06; 1.10 Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000. 100% Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE Fundusz Wyszehradzki Link do konkursu
Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri
w Polsce.
Zgłoszenia mogą być składane przez jednostki naukowe określone w art. 7 pkt. 1, 2, 4-8 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r.
Konkurs zakłada utworzenie dziesięciu Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce we
wszystkich dziedzinach nauki. Centra te będą współpracować z niemieckim partnerem (tj. naukowcem
pracującym w niemieckiej instytucji naukowej) w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy
Polską i Niemcami.
otwarty 14.02.2021 Instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość
maksymalnie 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri.
  Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri
w Polsce.
NCN Link do konkursu
OPUS 21 dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
ST – nauki ścisłe i techniczne;
NZ – nauki o życiu.
15.03.2021 15.06.2021 dofinansowanie  100% OPUS 21 NCN Link do konkursu
PRELUDIUM 20 dla naukowców nieposiadających stopnia doktora HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
NZ – nauki o życiu;
ST – nauki ścisłe i techniczne.
15.03.2021 15.06.2021 grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł  100% PRELUDIUM 20 NCN Link do konkursu
TANGO 5 A Jednostki naukowe. B Konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami. C Konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami nie ma ograniczenia tematycznego. Śc. A. Prace koncepcyjne oraz komponent B+R (badania przemysłowe oraz prace rozwojowe) Śc. B Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe Śc. C  Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz komponent koncepcyjny 01.02.2021 30.06.2021 dofinansowanie  od 250 tys. do 3 mln, w zależności od ścieżki 100% TANGO 5 NCN Link do konkursu
SONATINA 5 stopień dr uzyskany maks. do 3 lat  na projekty badawcze (badania podstawowe, badania aplikacyjne) bez skierowania na komercjalizację realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora 15.12.2020 15.03.2021 dofinansowanie  100% SONATINA 5 NCN Link do konkursu
SHENG 2 m.in.. Dr badaia w zakresie Nauk o Życiu, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz w wybranych obszarach Nauk Społecznych we wspólpracy polsko - japońskiej 15.12.2020 15.03.2021 dofinansowanie  100% SHENG 2 NCN Link do konkursu
Weave-UNISONO zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią, Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami Nie ma ograniczeń w kwestii zakresu tematycznego wniosków w zależności od kraju partnera wiodącego od stycznia 2021 w zależności od kraju partnera wiodącego do 15.09.2021 dofinansowanie  100% Weave-UNISONO NCN Link do konkursu
LIDER Program skierowany jest dla osób, które: są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat  samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. trwa 18.03.2021 dofinansowanie do 1,5 mln zł 100% LIDER NCBR Link do konkursu
MONOGRAFIE  autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. trwa 08.03.2021 dofinansowanie  100% MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Link do konkursu
MONOGRAFIE – Adiustacje autor monografii naukowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków kongresowych, mający afiliację polskiej jednostki naukowej. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. tryb ciągły tryb ciągły dofinansowanie  100% MONOGRAFIE – Adiustacje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Link do konkursu
GOSPOSTRATEG V Konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie). 05.02.2021 05.04.2021 dofinansowanie 1) 4 mln zł, 2) 12 mon, 3) 9 mln 100% GOSPOSTRATEG V NCBR Link do konkursu
EEC Magenta sp. z o.o. 2 ASI S.K.A. Sektory:
Energetyczny
Przemysł 4.0
Cyberbezpieczeństwo
Efektywność procesowa
Smart Utilities i Smart Infrastructure
Sztuczna Inteligencja i Big Data
Gospodarka obiegu zamkniętego
Inżynieria materiałowa
Fundusz umożliwia testowanie produktów oraz realizację pilotażowych wdrożeń w ramach infrastruktury Grupy Tauron oraz wspiera merytrycznie spółki portfelowe w zakresie m.in. planowania, zarządzania strategicznego i finansowania.  ciągły ciągły Fundusz inwestycyjny   EEC Magenta sp. z o.o. 2 ASI S.K.A.   Link do konkursu
NAWA PRELUDIUM BIS 1 doktoranci realizujący projekt badawczy, który otrzymali finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1. spieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 . 04.01.2021 10.12.2024 stypendium 7 - 10 tys. zł/miesiąć 100% NAWA PRELUDIUM BIS 1 NAWA Link do konkursu
Wiedza dla jutra - wspólne projekty badawcze w Afryce Subsaharyjskiej naukowcy, którzy planują organizować wydarzenia naukowe w Afryce Subsaharyjskiej sympozja, warsztaty (zwykle do 50 osób) i szkoły letnie (do 60 osób). Inicjatywa jest otwarta tematycznie i nie ogranicza się do żadnego konkretnego obszaru tematycznego. Podstawowe kryteria to:

opracowany we współpracy uczonych z Niemiec i Afryki
uczestnicy z krajów afrykańskich i spoza Afryki (w tym z Niemiec)
aktywny udział młodych naukowców (doktorantów i naukowców z tytułem doktora)
ciągły ciągły stypendium   100%   Fundacja Volkswagena (VolkswagenStiftung)  Link do konkursu
Fulbright Specialist Program m.in.. Uczelnie wymiana naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami. trwa 15.03.2021 stypendium oraz ubezpieczenie 100% Fulbright Specialist Program POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJI FULBRIGHTA Link do konkursu
Inter-Country Travel Grant polskie szkóły wyższe, koła studenckie oraz organizacje pozarządowe zaproszenie amerykańskiego stypendystę lub stypendystkę aktualnie przebywających w Europie (wykluczając Polskę) na grancie Fulbright U.S. Scholar na wykład gościnny, uczestnictwo w konferencji lub spotkanie ze studentami. 01.10.2020 01.06.2021 stypendium 100% Inter-Country Travel Grant POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJI FULBRIGHTA Link do konkursu
ERC Starting Grant – dla młodych naukowców, 2-7 lat po obronie doktoratu, do 1,5 mln euro
na projekt trwający do 5 lat
ERC wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research). Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół. Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej (Host Institution), która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych.    24.03.2021 grant 100% Horyzont Europa Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) Link do konkursu
ERC Consolidator Grant  – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat (budżet: 550 mln €),   20.04.2021 grant 100% Horyzont Europa Link do konkursu
ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat (budżet: 450 mln €).   31.08.2021 grant 100% Horyzont Europa Link do konkursu

Powrót

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję