Strona: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018 / Wydział Zarządzania

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018

2017-06-29

Wyróżniający się studenci Wydziału Zarządzania  PRz mają możliwość ubiegania się o przyznanie na rok akademicki 2017/2018 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określa:

  • 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
  • rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w tym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wniosek sporządzony na wzorze określonym w ww. rozporządzeniu, student składa wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium - w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2017 r.  w dziekanacie WZ p.13 bud. S.

Katalog osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium ministra oraz wykaz dokumentów jakie mogą potwierdzać uzyskanie wybitnych osiągnięć określa ww. rozporządzenie (uzasadnienie wniosków: publikacjami pokonferencyjnymi, publikacjami w czasopismach spoza listy czasopism naukowych MNiSW, referatami wygłoszonymi niesamodzielnie na konferencjach lub referatami niebędącymi wyłącznym autorstwem wnioskodawcy nie będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków – tego typu osiągnięcia nie są wymienione w § 3 powołanego wyżej rozporządzenia).  

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna są szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018, wniosek o przyznanie stypendium ministra oraz ww. rozporządzenie.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję