Strona: Na najlepszych czekają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok ak. 2019/2020 / Wydział Zarządzania

Na najlepszych czekają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok ak. 2019/2020

2019-08-26

Studenci Wydziału Zarządzania PRz mają możliwość ubiegania się o przyznanie na rok akademicki 2019/2020 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia.     

Zasady przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia określa:

  • art. 359, art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
  • rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim oraz uzyskał w okresie studiów:

  • znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  • wybitne osiągnięcia sportowe.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia) w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych i oświadczeniem, student składa  do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. w celu zweryfikowania przez dziekana pod względem merytorycznym.

Informacje na temat stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia przyznawanych na rok akademicki 2019/2020 znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2019-2020

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję