Strona: Na najlepszych czekają stypendia ministra na rok akademicki 2022/2023 / Wydział Zarządzania

Na najlepszych czekają stypendia ministra na rok akademicki 2022/2023

2022-09-21

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość ubiegania się o przyznanie na rok akademicki 2022/2023 stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia.

Zasady przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia określa:

  • 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2022 r. poz. 428)

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia, stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 może zostać przyznane studentowi, który:

  1. w poprzednim roku akademickim (2021/2022) zaliczył rok studiów oraz
  2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2022/2023).

Wyżej wymienionych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2022) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Wyjątek ten dotyczy jednak wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi  osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Katalog znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia oraz wykaz dokumentów jakie mogą potwierdzać uzyskanie znaczących osiągnięć określa ww. Rozporządzenie.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia określony w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1), student składa w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych  od 5 do  12 października 2022 r.  

Wnioski o przyznanie ww. stypendium na rok akademicki 2022/2023 należy składać poprzez system ZSUN/OSF. Wniosek przygotowuje pracownik Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, który jako koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy wystąpili o złożenie wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe, student, który będzie się ubiegał o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia, powinien w terminie od dnia 5 do 12 października br. zgłosić się do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów) w celu wypełnienia wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia są dostępne na stronie Uczelni pod adresem: link oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: link.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję