Strona: Na najlepszych czekają stypendia ministra na rok akademicki 2021/2022 / Wydział Zarządzania

Na najlepszych czekają stypendia ministra na rok akademicki 2021/2022

2021-08-30
, red.  Witold Mazur

Studenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość ubiegania się o przyznanie na rok akademicki 2021/2022 stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia.

Zasady przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia określa:

  • 93 ust. 1-3 art. 359, art., 361 i art. 363 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. poz. 658 z późn. zm.)

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia, stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 może zostać przyznane studentowi, który:

  • w poprzednim roku akademickim (2020/2021) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2021/2022).

Wyżej wymienionych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2021) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Wyjątek ten dotyczy jednak wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi  osiągnięciami naukowymi lub
  • artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Katalog znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia oraz wykaz dokumentów jakie mogą potwierdzać uzyskanie znaczących osiągnięć określa ww. Rozporządzenie.

         Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia nie przysługuje studentowi:

  • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia określonym w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1), student składa w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych  do dnia 11 października 2021 r.  

Wnioski o przyznanie ww. stypendium na rok akademicki 2021/2022 należy składać poprzez system ZSUN/OSF. Wniosek przygotowuje pracownik Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, który jako koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy wystąpili o złożenie wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe, student, który będzie się ubiegał o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia, powinien do dnia 11 października br. zgłosić się do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów) w celu wypełnienia wniosku. Szczegółowe informację dotyczące wnioskowania o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia są dostępne na stronie Uczelni pod adresem: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/stypendium-ministra
oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję