Strona: Na najlepszych czekają stypendia ministra na rok akademicki 2020/2021 / Wydział Zarządzania

Na najlepszych czekają stypendia ministra na rok akademicki 2020/2021

2020-09-15

Informujemy, że studenci Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość ubiegania się o przyznanie na rok akademicki 2020/2021 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia. 

Zasady przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia określa:

  • 93 ust. 1–3 art. 359, art. 363 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
  • rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. poz. 658 i 2297).

Zgodnie z 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia, stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021 za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi, który

  • w poprzednim roku akademickim (2019/2020)zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2020/2021).

Wyżej wymienionych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2020) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Wyjątek ten dotyczy jednak wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub
  • artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Katalog znaczących osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz wykaz dokumentów, jakie mogą potwierdzać uzyskanie znaczących osiągnięć określa ww. rozporządzenie.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

UWAGA!!!

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia (załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia) student składa w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych do dnia 12 października 2020 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok 2020/2021 należy składać poprzez system ZSUN/OSF. Wniosek przygotowuje pracownik Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, który jako koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy wystąpili o złożenie wniosku.

STUDENT, który zamierza ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinien DO DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU zgłosić się do BIURA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów) w celu wypełnienia wniosku. Nie należy zgłaszać się do dziekanatów na Wydziale. Tam wnioski nie będą przyjmowane.

Szczegółowe informację dotyczące wnioskowania o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia są dostępne na stronie Uczelni pod adresem: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow/stypendium-ministra

oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021 oraz

https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję