Strona: Informacja w sprawie praktyk / Wydział Zarządzania

Informacja w sprawie praktyk

2020-07-09

Uwaga – prosimy o zapoznanie się ze zmienioną informacją dotyczącą praktyk studenckich.

Student wypełnia i przesyła e-mailowo na adres Opiekuna Praktyk Studenckich następujące dokumenty:

  • wypełniony druk umowy,
  • informację o praktykancie do tabeli zbiorczej,
  • informację dla ubezpieczyciela.

Ostateczny termin nadsyłania wymienionych dokumentów to 17 lipca 2020 roku. Jeżeli Student ma problemy z określeniem formy, w jakiej będzie starał się o zaliczenie praktyk, również powinien poinformować opiekuna do dnia 17 lipca 2020 roku.

Jeżeli praktyka będzie się odbywać w trakcie trwania semestru zimowego 2020/2021, to student powinien złożyć podanie do prodziekana WZ ds. kształcenia o wyrażenie zgody na późniejsze odbycie praktyki. W trakcie trwania semestru praktyka może się odbywać najwyżej 3 dni w tygodniu!

Opiekun sprawdza nadesłane dokumenty i w razie wątpliwości lub błędnego wypełnienia odsyła studentowi. Po uzyskaniu akceptacji przez opiekuna, student drukuje umowę w trzech egzemplarzach. Każdy z egzemplarzy podpisuje student i uprawniony przedstawiciel zakładu pracy. Następnie Student przesyła wszystkie 3 egzemplarze wraz zaadresowaną na swój adres korespondencyjny kopertą w formacie A4 bez znaczka, pocztą na adres: Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Marek Magniszewski, Wydział Zarządzania, Al. Powstańców Warszawy 10 (bud. S), 35-959 Rzeszów z dopiskiem roku, kierunku i stopnia studiów.

W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem możliwe jest bezpośrednie dostarczenie wymaganych dokumentów na portiernię budynku S. Po podpisaniu umowy przez prodziekana WZ ds. kształcenia, student otrzymuje pocztą dwa egzemplarze (przypominamy o dołączenie przy składaniu dokumentów zaadresowanej koperty). Jeden egzemplarz umowy jest dla studenta, a drugi dla pracodawcy. Student może rozpocząć praktykę dopiero po otrzymaniu przez opiekuna umowy podpisanej przez studenta i pracodawcę. Wtedy też student jest ubezpieczany.

Przy ustalaniu początku odbywania praktyk proszę uwzględnić czas trwania opisanej procedury (około 3 tygodni).

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję