Aktualności

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Zarządzania

08-06-2020 r.

Wydział Zarządzania zaprasza chętnych na studia stacjonarne na następujących kierunkach:

Studia I-go stopnia:

Studia II-go stopnia:

Zapraszamy również na studia niestacjonarne na następujących kierunkach:

Studia I-go stopnia:        

Studia II-go stopnia:

Informujemy, że rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) będzie możliwa od dnia 1 lipca 2020 roku.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego uwzględniający terminy wydania świadectw dojrzałości zostanie opublikowany w czerwcu br.

Bliższe informacje: https://rekrutacja.prz.edu.pl/rekrutacja

Prowadzone na Wydziale kierunki studiów pozwalają w pełni wykorzystać szerokie spektrum zainteresowań naukowych pracowników Wydziału. Kierunki te wpisują się w problematykę badań naukowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania, a związanych z zarządzaniem logistyką, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, zarządzaniem publicznym i NGO, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem projektami. Działalność naukowa Wydziału Zarządzania rozwija się także dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Na rozwój kształcenia i poziom badań naukowych wpływa również nowoczesna infrastruktura badawcza, którą stanowią wydziałowe laboratoria i ich wyposażenie. Podstawową bazę stanowią laboratoria komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz laboratoria tematyczne, utworzone w celu realizacji szczegółowych badań: laboratorium symulacji procesów gospodarczych, laboratorium standaryzacji i certyfikacji zawodowej w gospodarce, laboratorium logistyki i zintegrowanych systemów zarządzania, laboratorium nowoczesnych technologii w logistyce, laboratorium badawczo-obliczeniowo-symulacyjne rzeczywistości rozszerzonej, laboratorium jakości i bezpieczeństwa.

W roku 2018 otwarto nowoczesny budynek WZ (usytuowany obok istniejącego już budynku S). Obiekt mieści m.in. salę laboratoryjną, trzy sale ćwiczeń, salę seminaryjno-konferencyjną dla 50 osób, salę seminaryjną dla 14 osób oraz pomieszczenia dziekanatów. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dniu 1 października 2019 r. na Wydziale Zarządzania było 2083 studentów studiów stacjonarnych i 1225 studentów studiów niestacjonarnych.

Wydział Zarządzania funkcjonuje w ramach Politechniki Rzeszowskiej – najstarszej uczelni technicznej w południowo-wschodniej Polsce. Politechnika Rzeszowska:

  • to nowoczesny ośrodek naukowy ściśle powiązany z przemysłem,
  • posiada znakomitą i profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • ma bogatą ofertę dydaktyczną,
  • to najstarsza uczelnia w kraju, która kształci pilotów lotnictwa cywilnego,
  • umożliwia kontynuację kształcenia w Szkole Doktorskiej,

Większość budynków dydaktycznych i administracyjnych, domy studenckie, zaplecze sportowe oraz biblioteka są zlokalizowane na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, co  ułatwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Studenci mają możliwość udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+, realizowania swoich pasji i zainteresowań w agendach studenckich i licznych Studenckich Kołach Naukowych. 

Studenci PRz mogą korzystać z różnorodnych świadczeń. Student może ubiegać się o świadczenia w formie:

  1. Stypendium socjalnego.
  2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
  3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów.
  4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
  5. Zapomogi.
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję