Strona: Za nami Dni Otwarte Wydziału Zarządzania 2022 / Wydział Zarządzania

Za nami Dni Otwarte Wydziału Zarządzania 2022

2022-04-01
, red.  Iwona Oleniuch, fot. Arkadiusz Surowiec
Od prawej: dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz, Łukasz Miękisz, Lidia Śmigiel i dr Agata Gierczak, fot. A. Surowiec

We wtorek i w środę, 29-30 marca 2022 r., budynek „S” Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej wypełnił się gwarem, śmiechem tegorocznych maturzystów, a przede wszystkim masą pytań dotyczących kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania, programów studiów, ogólnych warunków studiowania, stypendiów, możliwości uczestnictwa w programie Erasmus+ oraz tego „co można robić na studiach oprócz studiowania” i „czy na kierunku X jest bardzo ciężko”.

Przebieg Dni Otwartych WZ

Te dwa dni obfitowały w wykłady, warsztaty, prezentacje i doświadczenia, a także mini spacery z przewodnikiem po campusie uczelni, których celem było zaprezentowanie maturzystom warunków studiowania i możliwości spędzania czasu wolnego na terenie miasteczka Politechniki Rzeszowskiej.

W „starszym” budynku S, czyli w obecnej części S1, zorganizowano prezentacje kierunków Zarządzanie, Logistyka oraz Finanse i rachunkowość. W części S2 ulokowano stanowiska kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Relacja filmowa z wydarzenia

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, który prezentuje Dni Otwarte WZ "w pigułce".

Zarządzanie

Podczas prezentacji tego kierunku studiów odbyły się wykłady multimedialne z następującej tematyki:

1. Jak rozwinąć biznes w trakcie studiów? Gotowe pomysły i schematy pozyskiwania informacji.
Dr Maciej Chrzanowski omówił proces zakładania własnej firmy oraz możliwości uzyskania wsparcia przez studentów od Wydziału Zarządzania podczas tworzenia start-upów.  Poruszył też kwestie współczesnych trendów w świecie biznesu, w tym m.in. ekonomii współdzielenia, technologii w edukacji czy wykorzystania social media w biznesie.

2. Ponieważ jesteś tego warta! Czy emocjonalne myślenie wygrywa z racjonalnym?
Dr Agata Gierczak – na podstawie wybranych reklam – wskazała jaką rolę pełnią emocje w reklamach oraz jak reklamy wzbudzają emocje u konsumentów, np. radość, smutek, lęk czy niepewność. Wnioskiem płynącym z przytoczonych przykładów było stwierdzenie, że nie ma zakupów racjonalnych, racjonalne jest tylko tłumaczenie sobie lub innym „konieczności” dokonania danego zakupu.

3. Od obyczaju do mody – przemiany życia codziennego.
Dr Hanna Sommer odniosła się do dynamiki współczesnego świata i konieczności dostosowywania się do wciąż zmieniających się wymogów i mód. Obecne rozumienie terminu „moda” – jak zauważyła – nie wiąże się już wyłącznie z ubiorem, ale dotyczy wszystkich sfer życia (moda na określone produkty np. hi-tech, na zachowania społeczne, gospodarcze, medialne itd.).

Podczas zajęć praktycznych dr Hanna Hall razem z dr hab. Lucyną Witek, prof. PRz, przeprowadziły warsztaty pt. Zastosowanie eyetrackingu w badaniach reakcji psychofizjologicznych konsumentów.

Zaprezentowały rodzaje i efekty badań z wykorzystaniem eyetrackingu stacjonarnego i mobilnego we współczesnych firmach, omawiając m.in. mapy ciepłych miejsc (heatmaps) oraz ścieżki wzroku. Drugą część stanowiły warsztaty angażujące uczestników w doświadczenia z użyciem eyetrackingu stacjonarnego.

Logistyka

Uczniom zaoferowano zarówno wykłady w formie prezentacji multimedialnych, jak i warsztaty praktyczne z zakresu logistyki. Te pierwsze dotyczyły:

1. Railways in the 21st century.
Aleksandra Pacana – studentka pierwszego stopnia studiów na kierunku logistyka – opowiedziała o Europejskim Roku Kolei (2021 r.), najszybszych pociągach świata i ilości linii kolejowych w skali globu. Zaprezentowała także wyniki badań własnych, w których oceniała jakość transportu pasażerskiego oferowanego przez PKP IC.

 2. Logistyka w porcie lotniczym
Dr inż. Marek Magniszewski, przedstawił służby niezbędne do obsługi portu lotniczego, w tym m.in. straż ochrony lotniska, lotniskowe służby meteorologiczne, lotniskowy posterunek policji, straż graniczna, dyżurny operacyjny portu lotniczego, koordynator ruchu lotniczego… oraz ich zadania i rolę w sprawnym funkcjonowaniu portu lotniczego.  

 3. Logistyka 4.0 – ewolucja czy rewolucja w magazynie?
Dr Zdzisław Jedynak, wykorzystując materiały filmowe, zobrazował: stan obecnych magazynów, funkcjonujących wg tradycyjnych zasad, kierunek, w którym zmierza logistyka magazynowania w perspektywie roku 2040, a także próbował prognozować jak będzie funkcjonował ówczesny magazyn, biorąc za przykład rozwiązania stosowane w firmie Amazon.

Podczas zajęć o charakterze praktycznym uczniowie zostali zaznajomieni z:

 • ofertą Laboratorium Nowoczesnych Technologii w Logistyce, w którym prowadzący zapoznali ich z aparaturą i oprogramowaniem umożliwiającym automatyczną identyfikację towarów (RFiD), opisali procesy paletyzacji i depaletyzacji, demonstrując jednocześnie możliwości robota Kawasaki RS10N oraz wskazali korzyści płynące ze stosowania oprogramowania do symulacji i optymalizacji procesów magazynowania i transportowania, a także oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • działalnością Laboratorium Towaroznawstwa, uczestnicząc w pokazach doświadczalnych, wśród których znalazły się m.in.: „burza w zlewce”, „parowóz” i „rafa koralową”, a także zapoznali się ze sposobem realizacji badań żywności, w tym m.in. wykrywania skrobi w jogurcie i określania świeżości jajek za pomocą owoskopu,
 • specyfiką pracy w Laboratorium Instrumentalnej Analizy Jakości Żywności, w którym wzięli udział w badaniu mleka pod kątem zawartości tłuszczu, laktozy i suchej masy oraz w badaniu właściwości fizycznych wędlin z wykorzystaniem teksturomierza,
 • możliwościami wykorzystania okularów do wirtualnej rzeczywistości Oculus Quest 2 w edukacji i nauce, z użyciem różnego rodzaju aplikacji, w tym np. do nauki anatomii,
 • funkcjonalnością oprogramowania do rozpoznawania dźwięków i edycji głosu,
 • działaniem systemu monitoringu pojazdów.

Finanse i rachunkowość

W ramach tematyki realizowanej podczas tego kierunku studiów przygotowano prezentacje wykładowe zatytułowane:

1. Księgowy, to brzmi dumnie
Dr Alfred Szydełko, prof. PRz, omówił pokrótce historię zawodu księgowego, skupiając się następnie na predyspozycjach do pracy w rachunkowości, a kończąc dobrymi radami dla księgowych.

2. Inwestycje na giełdzie – metody podejmowania decyzji przez znanych i skutecznych inwestorów
Dr Paweł Perz zaprezentował sylwetkę i ścieżkę kariery Warrena Buffeta, jednego z najbardziej znanych inwestorów giełdowych, a jednocześnie szóstej najbardziej zamożnej osoby w skali globu. Nawiązał także do sukcesów inwestycyjnych Petera Thiela, współzałożyciela firmy PayPal oraz jednego z pierwszych inwestorów firmy Facebook. Najkrócej ujmując, próbował odpowiedzieć na pytanie: jak sto dolarów zamienić w milion.

3. MS Excel w praktyce. Symulacja spłaty kredytu, kontrola stanów magazynowych i symulacja przychodów.
Prowadzący prezentację mgr Maciej Hadław przedstawił – wykorzystując popularny arkusz kalkulacyjny MS Excel – symulację spłaty kredytu, wykazując przy tym różnicę przy zastosowaniu rat stałych i zmiennych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Duże zainteresowanie uczniów wzbudziły pokazy, warsztaty i stanowiska służb mundurowych.

Maturzyści uczestniczyli w wykładach multimedialnych zatytułowanych:

1. Nie samą wojną żołnierz żyje, czyli operacje pokojowe
Płk dr inż. Wiesław Lewicki przedstawił inne – odmienne od tego, z którym może zetknąć się młody człowiek w mediach – spojrzenie na misje pokojowe. Ilustracje dla prezentacji stanowiły krótkie filmy i ciekawostki z misji.

2. Czynności w toku śledztwa – oględziny miejsca zdarzenia i ekspertyzy kryminalistyczne
Mgr Bogusław Olewiński omówił czynności procesowe realizowane w trakcie śledztwa i dochodzenia, w tym metody przesłuchiwania podejrzanych, a także metody czynności operacyjno-rozpoznawczych, stosowane przez policję i służby specjalne.

3. Cyberzagrożenia, cyberprzestępczość i ochrona przed cyberzagrożeniami
Mgr Ewa Pondel odkryła przed maturzystami tajemnice cyfrowego świata, których znajomość – jak zaznaczyła – może być nie tylko pouczająca, ale także kusząca, co jest szczególnie niebezpieczne w obecnej – trudnej politycznie i militarnie – rzeczywistości. Opowiedziała także o tym jak chronić się przed cyberprzemocą oraz przybliżyła takie pojęcia jak phishing, skimming i stalking.

Duże zainteresowanie w ramach oferty prezentowanej podczas promocji kierunku budziły warsztaty i stanowiska praktyków, to jest:

 • Sił Zbrojnych, na którym uczniowie zapoznali się ze sprzętem do wspinaczki wysokogórskiej oraz bronią żołnierzy, w tym z: 7,62 mm karabinem SAKO, 7,62 mm karabinem maszynowym UKM 2000P oraz 5,56 mm KBK Grot, a także z ręcznym granatnikiem przeciwpancernym rpg-7,
 • Policji, na którym prowadzący omówili techniki daktyloskopii, zapisów audiowizualnych, rekonstrukcji wypadków drogowych, osmologii i zabezpieczania dokumentów, a uczniowie wzięli udział w pokazach technik kryminalistycznych w zakresie zabezpieczania, ujawniania i dokumentowania śladów kryminalistycznych,
 • Służby Więziennej, na którym zostali zaznajomieni z misją i celami Służby Więziennej, pozytywnymi aspektami tej służby, a także procesem rekrutacji i specyfiką pracy kobiet w Służbie Więziennej,
 • Straży Pożarnej, na którym prowadzący przybliżył im sposób funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zadania Państwowej Służby Pożarnej w ramach KSR-G, wskazując również kompetencje dwóch grup specjalistycznych funkcjonujących w ramach jednostki w Rzeszowie,
 • Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie, na którym uzyskali informacje na temat oddziałów Terytorialnej Służby Wojskowej i oddziałów Służby Przygotowawczej, a także szkolenia wojskowego i rekrutacji do służby,
 • Legii Akademickiej, na którym zapoznali się z programem Legii Akademickiej, w tym częścią teoretyczną i praktyczną oraz warunkami naboru.

Kolaż Kół Naukowych

Podczas obydwu dni wydarzenia, potencjalni przyszli studenci Wydziału Zarządzania mogli zapytać starszych kolegów o to, jak spędzić czas poza zajęciami, czyli co interesującego, a często nawet pasjonującego oferują swoim członkom koła naukowe i organizacje studenckie działające na uczelni, a w szczególności na Wydziale Zarządzania.

Prezentacje w ramach Dni Otwartych WZ miały:

 • Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej „Brief”,
 • Studenckie Koło Naukowe Logistyków „LogON”,
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami „Project 5”,
 • Studenckie Koło Naukowo-Badawcze Turystyki „Tuptuś”,
 • Koło Naukowe Ubezpieczeń Politechniki Rzeszowskiej,
 • Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej,
 • Koło Strzeleckie Politechniki Rzeszowskiej "Kaliber",
 • IAESTE Rzeszów,
 • Program PROJEKTOR.

Informacje dotyczące rekrutacji

Na stanowisku rekrutacyjnym uczniowie uzyskali odpowiedzi na konkretne pytania związane z warunkami naboru na poszczególne kierunki studiów.

Uczestnicy wydarzenia

W Dniach Otwartych Wydziału Zarządzania udział wzięli uczniowie szkół średnich przede wszystkim z województwa podkarpackiego.

Zaproszenie do kontaktu

Ze względu na ograniczony czas przeznaczony na poszczególne prezentacje, uczniowie – poza pytaniami dotyczącymi tematów poszczególnych spotkań – pytali także o możliwość indywidualnego lub grupowego uczestnictwa w wybranych zajęciach prowadzonych regularnie na WZ dla bieżących roczników lub specjalnie zorganizowanych dla nich. Wykładowcy Wydziału Zarządzania są otwarci na takie zapotrzebowanie, dlatego w przypadku zainteresowania konkretnych szkół i klas prosimy o kontakt z wybranym wykładowcą lub prodziekanem odpowiedzialnym za dany kierunek studiów:

 • dr Justyna Stecko, prodziekan WZ ds. kształcenia na kierunkach: Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne (tel. 17 865 1716),
 • dr inż. Paweł Dobrzański, prodziekan WZ ds. kształcenia na kierunkach: Logistyka oraz Finanse i Rachunkowość (tel. 17 743 2585).
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję