Wybory prezesa oraz członków Zarządu ZNP na Politechnice Rzeszowskiej

30-10-2019
, red.  Lidia Mazurkiewicz

W dniu 27 września 2019 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbyły się wybory prezesa oraz członków Zarządu ZNP na Politechnice Rzeszowskiej na kadencję 2019–2024.

W wyniku głosowania prezesem na kolejną kadencję został jednogłośnie wybrany dr inż. Artur Stec z Wydziału Zarządzania PRz. Do Zarządu ZNP w PRz zostali wybrani: dr inż. Grzegorz Błąd (Wydział Elektrotechniki i Informatyki), mgr Witold Gawlik (Dział Gospodarczy), Krystyna Karmelita (Kancelaria Uczelni), dr inż. Julian Kozioł (Wydział Chemiczny), mgr inż. Lidia Mazurkiewicz (Wydział Zarządzania), dr inż. Danuta Proszak-Miąsik (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury) oraz dr Jolanta Puacz-Olszewska (Wydział Zarządzania).

W skład Komisji Rewizyjnej ZNP w PRz na nową kadencję zostali wybrani: mgr Celina Preis (Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej), dr inż. Sławomir Rabczak (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury) oraz mgr inż. Ewelina Wójciak (Centrum Informatyzacji).

W dniu 22 października 2019 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu ZNP, na którym wybrano zastępców prezesa, sekretarza oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zastępcą pPrezesa ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi został mgr Witold Gawlik. Zastępcą prezesa ds. nauczycieli akademickich została dr Jolanta Puacz-Olszewska. Na funkcję sekretarza została wybrana  mgr inż. Lidia Mazurkiewicz, natomiast na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany dr inż. Sławomir Rabczak.

Działania nowego Zarządu ZNP w Politechnice Rzeszowskiej będą koncentrowały się m.in. na:

 • monitorowaniu stosowania na Uczelni przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce” oraz Kodeksie Pracy,
 • aktywnym uczestnictwie w tworzeniu układów zbiorowych, regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy,
 • udziale w tworzeniu i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych wpływających na poziom naukowy i kształt organizacyjny Uczelni,
 • podejmowaniu interwencji w obronie praw pracowniczych,
 • dążeniu do zmniejszenia dysproporcji płacowych w poszczególnych grupach pracowniczych,
 • monitorowaniu i uzgadnianiu zasad ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz realizacji świadczeń wypłacanych z tego funduszu,
 • przeciwdziałaniu wszelkim przejawom mobbingu i dyskryminacji,
 • bieżącym współdziałaniu z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podejmowaniu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • integrowaniu członków Związku w PRz.
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję