Aktualności

Rusza kolejny Program Stypendiów Pomostowych dla maturzystów

23-07-2019 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2019/2020. Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców – potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów znajduje się w załączniku do Regulaminu.

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna do dnia 14 sierpnia 2019 r. (do godz. 16.00), a następnie wydrukowany wniosek wraz załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów (w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r).

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (tel. 42 632 59 91 oraz 42 631 95 58) i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Rzeszowie (tel. 17 853 78 87).

Na ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku naukę na studiach dziennych czeka ok. 600 stypendiów pomostowych. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję