Aktualności

IX Edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

23-03-2020 r.

Zapraszamy do udziału w IX Edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2019. W konkursie pod uwagę brane są prace doktorskie z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres Urzędu KNF (ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa) do dnia 17 sierpnia 2020 r. Prace muszą zawierać dopisek: Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej). O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do Kancelarii Urzędu KNF. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia nastąpi nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Autor najlepszej pracy doktorskiej z zakresu rynku finansowego otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto. 

Zgłoszenie pracy doktorskiej z zakresu rynku finansowego na Konkurs musi zawierać:

  • odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
  • pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
  • streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
  • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
  • pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu. 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: dks@knf.gov.pl

Szczegóły znajdują się także na stronie:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=68905&p_id=18

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję