Strona: Zdalne kursy na Wydziale Zarządzania / Wydział Zarządzania

Zdalne kursy na Wydziale Zarządzania

2023-03-14
, red.  Jolanta Stec-Rusiecka; Jadwiga Nycz-Wróbel
Digital Industry - slider.

W dniu 14 marca 2023 r. na Wydziale Zarządzania rozpoczęła się rekrutacja na ciekawe kursy zdalne poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych technologii. Kursy prowadzone są w języku angielskim.

Cele

Absolwent kursów otrzymuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • zagadnień inżynierii systemów IoT (Internet of Things);
 • bazy danych w informatyce;
 • podstaw bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • narzędzi cyfrowych i cyfryzacji w technologii;
 • modelowania procesów produkcyjnych;
 • cyfrowych produktów i procesów;
 • techniki komunikacji fabrycznej i cyfrowej transformacji firm produkcyjnych;
 • metodologii badań naukowych w branży IT;
 • metodologii badań eksperymentalnych;
 • projektu eksperymentu;
 • prawnych aspektów pracy zdalnej;
 • wpływu różnorodności kulturowej na relacje biznesowe w dobie wyzwań;
 • budowania relacji biznesowych lub aspektów rozwoju biznesu.

Dzięki temu absolwenci mogą przekwalifikować się lub poszerzyć swoje kompetencje i uzyskać awans zawodowy.

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie.

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest płatny. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zzp@prz.edu.pl

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie: https://digitalindustry.prz.edu.pl/

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat szkoleń można znaleźć na stronach poszczególnych kursów:

Aplikuj, zdobywaj wiedzę i podnoś swoje kwalifikacje!


On March, 14, 2023, the Faculty of Management began recruitment for interesting remote courses aimed at expanding knowledge and skills in the latest technologies. The courses are conducted in English.

Course objectives

A graduate of the courses receives theoretical and practical preparation in the field of:

 • IoT (Internet of Things) systems engineering;
 • Databases in IT;
 • IT system security basics;
 • Digital tools, and digitalization in technology;
 • Modeling of production processes;
 • Digital products and processes, factory communication techniques and digital transformation of production firms;
 • Methodology of scientific research in the IT industry;
 • Experimental research methodology;
 • Experiment design;
 • Legal aspects of remote work;
 • The impact of cultural diversity on business relationships in the era of a challenge;
 • Building business relationships or Business development aspects.

Thanks to this, graduates can retrain or broaden their competencies and get a professional promotion.

Upon completion of the training, students receive a certificate of participation.

Conditions of participation

Participation in the training is paid. The condition for taking part in the recruitment process is sending a properly completed application form to zzp@prz.edu.pl.

More information about recruitment: https://digitalindustry.prz.edu.pl/en/

Additional information

For more information, please visit the courses page: 

Apply, gain knowledge, and improve your qualifications!

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję