Strona: Co nam zagraża w XXI wieku, czyli jak żyć w bezpiecznym otoczeniu / Wydział Zarządzania

Co nam zagraża w XXI wieku, czyli jak żyć w bezpiecznym otoczeniu

2017-09-20
, red.  Piotr Cyrek, Dariusz Król/fot. Arkadiusz Surowiec

20 września br. w Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Zarządzania) rozpoczęła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-finansowy”.

Konferencję honorowym patronatem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (obszerna informacja o konferencji pojawiła się na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: https://ec.europa.eu/poland/events/170919_eu_nato_pl).

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Zakład Stosunków Międzynarodowych – Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Celem naukowej debaty jest szczegółowa analiza zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa w wymiarze polityczno-finansowym przed którymi staje dzisiejszy świat. Konferencja jest drugą z cyklu Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa we współczesnym świecie, stąd organizatorzy zdecydowali, że jej przewodnim tematem będzie w tej edycji wymiar polityczno-finansowy.

Konferencja jest przedsięwzięciem o skali międzynarodowej i została skierowana zarówno do: pracowników nauki, doktorantów, studentów, jak i do osób, które w praktyce zajmują się powyższą problematyką.

Panele pierwszego dnia prowadzone są przez ekspertów zajmujących się badaniem istniejących problemów w sferze bezpieczeństwa oraz przygotowywaniem nowoczesnych rozwiązań służących ich pokonywaniu. Druga część będzie miała z kolei wymiar praktyczny.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, prorektor PRz ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, dziekan Wydziału Zarządzania PRz dr hab. Stanisław Gędek, prof. PRz, prezes Fundacji Prowadzenia Badań Naukowych dr hab. Wojciech Gonet, prof. PW, wicemarszałek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Maria Kurowska, dyrektor Regionu Podkarpackiego Instytutu Myśli Schumana Arkadiusz Opoń.

Prezentowanym referatom przysłuchiwali się również uczniowie IV LO w Rzeszowie wraz z opiekunem – Markiem Stelmachowiczem oraz studenci PRz z Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Enigma”

W ramach pierwszej Sesji Plenarnej „Koncepcje polityki bezpieczeństwa współczesnego świata” swe wystąpienia zaprezentowali Prof.Dr.s.c. Gerhard Banse, prof. dr hab. Stanisław Koziej (Uczelnia Łazarskiego), dr hab. Kinga Machowicz (KUL), prof. dr hab. Longin Pastusiak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) oraz dr hab. Ireneusz Topolski (UMCS). Na godzinę 15.00 zaplanowano drugą sesję plenarną „Współczesne zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa w wymiarze ekonomicznym”.

21 września 2017 r. obrady toczyły się w ramach warsztatów panelowych (sesje równoległe), a tematyka wystąpień oscylować będzie wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem – w tym m.in. bezpieczeństwem gospodarczym, socjalnym, finansowym, informacyjnym, militarnym – w wymiarze ponadnarodowym i narodowym.

W panelu pierwszym – poświęconym bezpieczeństwu w wymiarze ponadnarodowym i narodowym udział wzięli m.in. dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak  z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która omówiła zagadnienie dotyczące współpracy Unii Europejskiej z państwami Maghrebu oraz dr Marlena Lorek z Politechniki Rzeszowskiej która zagłębiła się w tematykę wpływu emigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. W panelu drugim – dotyczącym bezpieczeństwa gospodarczego,  głosu  w dyskusji udzieliła dr Anna Szachoń-Pszenny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która omówiła temat prawno-ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa strefy Schengen.

Panel trzeci dotyczył tematyki bezpieczeństwa socjalnego i rynku pracy w wymiarze regionalnym i lokalnym, głos zabrali w nim m.in. dr Artur Woźny z Politechniki Rzeszowskiej, który poruszył temat zarządzania bezpieczeństwem pracy w małych przedsiębiorstwach oraz Urszula Bociek – kierownik Działu Pośrednictwa Pracy PUP
w Rzeszowie, która omówiła od strony praktycznej kwestie związane z aktywnymi politykami rynku pracy, jakie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. W panelu czwartym, dotyczącym bezpieczeństwa finansowego,  głos zabrali m.in.: dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz z Politechniki Rzeszowskiej – omówiła temat zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemie bankowym oraz dr Witold Furman z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  zajmujący się bezpieczeństwem danych finansowych w systemie rachunkowości.

Panel piąty poświęcony został całkowicie bezpieczeństwu informacyjnemu, swoje prelekcje wygłosili w nim m.in. mgr inż. Marek Stelmachowicz z Politechniki Rzeszowskiej – omawiający zagadnienie związane z analizą ryzyka w kontekście właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dr Waldemar Krztoń, który przedstawił kwestie dotyczące informacyjnego aspektu bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie. W panelu ostatnim, szóstym – dotyczącym bezpieczeństwa militarnego w wymiarze narodowym  i ponadnarodowym głos w dyskusji zabrali m.in. dr hab. prof. UPH Eugeniusz Cieślak, omawiający dylematy operacji reagowania kryzysowego NATO oraz dr inż. Wiesław Lewicki z Politechniki Rzeszowskiej, który przedstawił temat potencjalnych możliwości i ograniczeń związanych z potencjalnym powołaniem do życia w długiej perspektywie czasowej Sił Zbrojnych Unii Europejskiej.

Konferencja, oprócz tego, że została objęta honorowym patronatem: Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, odbywała się także pod patronatem Senatu RP, Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Partnerami przy organizacji przedsięwzięcia byli: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Rzeszowski oraz Instytut Myśli Schumana. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów,  Radio Via, Urząd Miasta Rzeszowa oraz Gazeta "SuperNowości".

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję