12 października rozpoczyna się nabór wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

02-10-2020
, red.  Piotr Cyrek

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku.

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego:

  • wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,
  • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
  • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Należy również dostarczyć płytę CD zawierającą zestawienie danych z wniosku studenta, sporządzone w aplikacji informatycznej, która będzie udostępniona na stronie: www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia dla studentów, w terminie naboru wniosków.

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki: podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego;uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce: Stypendia dla studentów. Dodatkowo, informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 117 tel.: (17) 743 31 69; e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl.

Wysokość stypendium w 2020 r. wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta.

Nabór wniosków rozpoczyna się 12 października 2020 r. i kończy 23 października 2020 r.

Miejsce składania wniosków, sposób wypełniania wniosków oraz inne niezbędne dane podane są w załączniku pdf do niniejszej informacji.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję