Strona: Zmarł Profesor Stanisław Gędek / Wydział Zarządzania

Zmarł Profesor Stanisław Gędek

2021-11-21
Portret Profesora Stanisława Gędka

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. hab. inż. Stanisława Gędka (1951-2021),

wieloletniego nauczyciela akademickiego, byłego Dziekana i Kierownika Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Odszedł od nas zasłużony i ceniony Pracownik, wspaniały Kolega i Przyjaciel, Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń studentów, Człowiek o ogromnej życzliwości i wielkim sercu.

Rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego i szczerego współczucia składają

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu komunalnym przy ul. Piaskowej 61.

Profesor Stanisław Gędek urodził się 14 kwietnia 1951 r. w miejscowości Opoka w powiecie puławskim. W 1970 r. zdał maturę w Państwowym Technikum Rachunkowości Rolnej w Klementowicach i podjął studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dyplom magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa uzyskał w 1976 r.

Po ukończeniu studiów odbył roczny staż w USA (m.in. w University of Wisconsin). Od 1 lipca 1977 r. pracował jako ekonomista, a potem asystent w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej w Puławach. Od 1981 r. był związany z lubelską Akademią Rolniczą. Został starszym asystentem w Międzywydziałowym Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa.

W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na podstawie rozprawy Zastosowanie metody programowania optymalnego do oceny przydatności różnych typów zmianowań w gospodarstwach indywidualnych. Był adiunktem, a potem starszym wykładowcą w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej (Uniwersytetu Przyrodniczego) w Lublinie. W latach 2001-2011 był kierownikiem Pracowni Rachunkowości i Finansów w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. Odbył kolejne zagraniczne staże naukowe: w North of Scotland College of Agriculture w Aberdeen, University College Cork w Irlandii oraz Seattle Pacific University w USA.

Przez dziesięć lat współpracował – jako adiunkt – z Instytutem Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1997 do 2004 r. kierował tym instytutem w filii KUL w Stalowej Woli. W latach 2009-2011 pracował – na stanowisku profesora nadzwyczajnego – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

Kolejny awans naukowy również osiągnął w swojej Alma Mater – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W oparciu o monografię Optymalizacja planów rocznych rodzinnego gospodarstwa rolnego 21 września 2010 r. otrzymał na Wydziale Nauk Ekonomicznych stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Głównym obszarem badawczym profesora Stanisława Gędka była ilościowa analiza zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod ekonometrycznych, a w szczególności analizy międzynarodowych rynków finansowych, prognozowania zmian na rynku surowców oraz na rynkach kapitałowych.

Od 1 maja 2011 r. związał się na stałe z Politechniką Rzeszowską, gdzie został profesorem nadzwyczajnym, a od marca 2012 r. kierownikiem Katedry Ekonomii na Wydziale Zarządzania.

Był zaliczany do tak zwanego minimum kadrowego na Wydziale Zarządzania. Szybko zyskał uznanie i szacunek wśród pracowników całej uczelni oraz studentów swojego wydziału. Miał w pełni zasłużoną opinię dobrego organizatora, badacza i wykładowcy. Umiejętnie inicjował starania o granty, skutecznie dbał o rozwój kadry naukowej. Należał do składu Rady Wydziału. Pracował również w kilku wydziałowych oraz senackich ciałach kolegialnych i doradczych (między innymi Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Rozwoju, Wydziałowej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich). W kadencji 2016-2020 zasiadał w Senacie Politechniki Rzeszowskiej.

W ramach obowiązków dydaktycznych prowadził zajęcia z przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy ekonomii, matematyka finansowa, międzynarodowe instytucje finansowe, międzynarodowy rynek walutowy. Ponadto wykładał w języku angielskim dla studentów polskich oraz obcokrajowców studiujących w ramach programu Erasmus (przedmioty: Financial Issues on Global Market oraz Econometrics).

W 2016 r. profesor Stanisław Gędek wygrał wybory na stanowisko dziekana Wydziału Zarządzania. Społeczność Wydziału Zarządzania doceniła jego doświadczenie oraz umiejętności lidera. Przyszło mu kierować największym pod względem liczby studentów wydziałem w trudnym okresie zmian ustawowych.

Profesor Stanisław Gędek regularnie publikował wartościowe teksty naukowe, do których wykorzystywał wyniki swoich prac badawczych. Miał bogaty dorobek publikacyjny, był autorem bądź współautorem blisko stu oryginalnych prac twórczych, w tym kilku monografii oraz podręczników. Otrzymał kilka nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej za osiągnięcia naukowe. W 2016 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Uczestniczył w szeregu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Był członkiem wielu komitetów organizacyjnych, a od 2014 r. przewodniczył komitetowi naukowemu kolejnych edycji  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne”.

Wchodził w skład komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym wydziałowych kwartalników naukowych. Od 2016 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego „Modern Management Review”.

Profesor Stanisław Gędek biegle posługiwał się językiem angielskim. Znał też kilka innych języków obcych, w tym niemiecki, rosyjski, hiszpański. Cały czas aktywnie uczestniczył we współpracy międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej. Brał udział w wymianie dydaktycznej w ramach programu Erasmus+, inicjował kontakty naukowe z ośrodkami akademickimi Irlandii, Holandii, Ukrainy, Słowacji.

Był erudytą, z pasją włączał się w dyskusje naukowe. Dużo czytał, lubił historię. Z entuzjazmem opowiadał o swoich latach młodzieńczych, doświadczeniach zawodowych, o rodzinie rozsianej po całym świecie.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję