Strona: Pracowity miesiąc członków Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów / Wydział Zarządzania

Pracowity miesiąc członków Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów

2017-04-23
, red.  Aneta Drążek, Angelika Hajnas

W dniach 4–5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XVI Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości OSKAR 2017.

W obradach konferencyjnych Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów (działające przy Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie) reprezentowały dwie studentki: Aneta Drążek oraz Angelika Hajnas pracujące pod opieką merytoryczną dr Marzeny Hajduk-Stelmachowicz. Obie uczestniczki studiują na trzecim roku studiów pierwszego stopnia – kierunek Zarządzanie.

Pierwszego dnia konferencji miały miejsce trzy sesje. Pierwsza z nich była poświęcona tematyce związanej z wizerunkiem księgowego, zagadnieniom stereotypów krążących wokół tego zawodu oraz certyfikacji zawodu księgowego i standaryzacji rachunkowości. Druga sesja dotyczyła tematów związanych ze sprawozdawczością finansową. Natomiast trzecia dostarczyła informacji z zakresu faktoringu, płynności finansowej oraz nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Miała miejsce także sesja plakatowa.

Drugiego dnia konferencji odbyły się dwie sesje. Podczas pierwszej z nich zostały przedstawione tematy związane z wynikiem finansowym i podatkowym, podatkową księgą przychodów i rozchodów oraz audytem wewnętrznym. Natomiast druga sesja była poświęcona nowoczesnym narzędziom rachunkowości zarządczej, w szczególności controllingowi w przedsiębiorstwie w kontekście optymalizacji kosztów.

Studenci wygłaszali przygotowane we współpracy z opiekunami merytorycznymi referaty naukowe. Wśród ok. 50 uczestników byli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza reprezentowały Angelika Hajnas oraz Marzena Hajduk-Stelmachowicz z tematem „Zarządzanie płynnością finansową na przykładzie przedsiębiorstwa Z” oraz Aneta Drążek i Marzena Hajduk-Stelmachowicz z artykułem pt. „Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników Jury dokonało oceny prezentacji każdego z uczestników. Była to okazja do ożywionej dyskusji i konstruktywnej wymiany poglądów.

Nie zabrakło również atrakcji! Uczestnicy z różnych ośrodków naukowych (pragnący lepiej się poznać, a przy okazji rozwinąć skrzydła swojej kreatywności) spotkali się, by spędzić miło czas rozwiązując zagadki w Escape Roomie.

Wyjazd niewątpliwie miał również liczne walory poznawcze, kształcące oraz estetyczne. Przyczynił się do poszerzenia wiedzy merytorycznej i wymiany doświadczeń z zakresu nauk ekonomicznych (w szczególności szeroko rozumianego zarządzania finansami i rachunkowości). Pozytywnie wpłynął na nawiązanie nowych relacji z koleżankami i kolegami oraz pracownikami naukowo-badawczymi z innych ośrodków naukowo-badawczych. Zacieśnił także współpracę między kołami naukowymi.

Warto podkreślić, że 4 kwietnia 2017 r odbyła się także Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Rola bezpieczeństwa we współczesnym systemie bankowym”, zorganizowana przez Zakład Nauki o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, przy współudziale członków Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „ENIGMA” . Nasza koleżanka ze Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów Karolina Iwan (studentka studiów pierwszego stopnia, trzeciego roku – kierunek Zarządzanie) we współpracy z dr Marzeną Hajduk-Stelmachowicz przygotowały wystąpienie pt: „Bankowość elektroniczna w obliczu zagrożenia cyberprzestępczością”, które zostało wysoko ocenione pod względem merytorycznym zarówno przez Organizatorów, jak i publiczność.

Serdecznie gratulujemy.

Aneta Drążek, Angelika Hajnas

Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję