Strona: Polityka jakości / Wydział Zarządzania

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Misją Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

jest kształcenie absolwentów spełniających wszystkie wymogi współczesnego rynku pracy, dysponujących dobrze ugruntowaną wiedzą ogólną i specjalistyczną oraz praca naukowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, kraju i świata.

Misja będzie spełniona poprzez realizację następujących celów strategicznych, nakierowanych na osiąganie najwyższej jakości usługi dydaktycznej:

  1. Stała aktualizacja kierunków, specjalności oraz programów kształcenia w celu umożliwienia studentom uzyskania unikatowych, cennych kwalifikacji, dających gwarancję sukcesu na współczesnym rynku pracy.
  2. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej poprzez wspieranie działań mających na celu uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych; aktywny udział w konferencjach, seminariach oraz w wymianie naukowej.
  3. Rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej z ośrodkami naukowymi, szkołami średnimi, przedsiębiorstwami, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi poprzez realizację wspólnych prac badawczych i dydaktycznych oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i ekologicznych.
  4. Uzyskanie praw do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu w celu wzmocnienia kategorii Wydziału w interesie całego środowiska akademickiego regionu.
  5. Ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości procesu kształcenia by osiągać jak najwyższą efektywność.

Uznajemy, że konsekwentna realizacja Polityki Jakości spełni oczekiwania i wymagania Klientów WZ Politechniki Rzeszowskiej. Zobowiązujemy się do podejmowania działań, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością i jego ciągłe doskonalenie zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, spełnienie wszelkich wymagań prawnych i innych.

                                                                                                                       Dziekan WZ Politechniki Rzeszowskiej

                                                                                                                       dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz

Wydanie VI                                                                                                                     Rzeszów, 1 września 2017 r.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję