Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel studiów

Głównym założeniem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Studenci w trakcie realizowanych zajęć mają możliwość  nie tylko zgłębiania aktualnej wiedzy, ale także praktycznego doskonalenia metod oraz technik z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, nowoczesnych systemów ocen pracowniczych (Assessment Center), rozwoju pracowników, zarządzania talentami, czy też motywowania i wynagradzania. Dodatkowo studia obejmują zajęcia umożliwiające Uczestnikom doskonalenie kompetencji miękkich oraz zaznajomienie się z szerszym kontekstem zarzadzania zasobami ludzkimi obejmującym jego wymiar strategiczny, organizacyjny, techniczny  (narzędzia informatyczne) oraz socjologiczny.

Adresaci

Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi we wszystkich typach organizacji. W szczególności studia te kierowane są to osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (wszystkich szczebli) lub pretendujących do takich stanowisk, aktualnych i potencjalnych liderów zespołów, pracowników działów personalnych lub osób pośrednio stykających się w swojej działalności z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, np. doradców zawodowych i personalnych,  pracowników służb socjalnych, konsultantów, szkoleniowców, trenerów. Studia te kierowane są także do osób, które skończyły studia i pragną podjąć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Ramowy plan studiów

 • Blok 1. Prawo pracy – wybrane zagadnienia
 • Blok 2. Zarządzanie kompetencjami
 • Blok 3. Administrowanie kadrami, organizacja pracy działu personalnego
 • Blok 4. Rozwój pracowników. Zarządzanie talentami i wiedzą
 • Blok 5. Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Blok. 6. Motywowanie do pracy
 • Blok 7. Doskonalenie „miękkich” kompetencji związanych z kierowaniem
 • Blok 8. Socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Moduł 9. Informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Moduł 10. Seminarium dyplomowe

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz zgłoszeniowy (z Systemu Internetowej Rekrutacji)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Czas trwania

 • 2 semestry, 187 godz. zajęć dydaktycznych, 61 ECTS

Koszt studiów

 • 2 700 zł (semestr I: 1 350 zł, semestr II: 1 350 zł)
 • 2 500 zł (semestr I: 1 250 zł, semestr II: 1 250 zł) dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w systemie niestacjonarnym (soboty i  niedziele), prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (w formach interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję