Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel studiów

Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468).

Adresaci

Osoby, które chcą zdobyć wymagane kwalifikacje i w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP, kadry zarządzające, pracownicy ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka oraz kształtowania środowiska pracy, itp.

Ramowy plan studiów

 • Prawo pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego,
 • Organizacja bezpiecznej pracy,
 • Audyty bezpieczeństwa pracy,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy,
 • Zarządzanie jakością,
 • Dydaktyka ogólna oraz nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych,
 • Psychologia pracy,
 • Metodyka pracy służb BHP,
 • Metodyka szkoleń kursowych,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy,
 • Normalizacja i certyfikacja systemów i wyrobów,
 • Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania BHP,
 • Seminarium,
 • Praktyka.

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis).

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018,
 • zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie Metodyki prowadzenia szkoleń bhp o zaświadczenie ukończenia kursu Pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,

Czas trwania

 • 2 semestry, 316 godz. (w tym: 36 godz. praktyk).

Koszt studiów

 • 2 700,- zł: sem. I: 1 350 zł, sem. II: 1350 zł,
 • 2 500,- zł (dla absolwentów PRz): sem. 1: 1250 zł, sem. II: 1250 zł.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele) w formie wykładów, ćwiczeni laboratoriów.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję