Podyplomowe studia menedżerskie

Podyplomowe studia menedżerskie

Cel studiów

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań w obszarze zarządzania funkcjami organizacji. Słuchacze przyswoją wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu zarządzania na różnych szczeblach zarządzania. Zapoznają się w czasie studiów z nowoczesnymi metodami, technikami i narzędziami z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania marketingowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami oraz zarządzania projektami i procesami.

Adresaci

Rosnąca złożoność procesów zachodzących wewnątrz organizacji oraz w ich otoczeniu, powodują konieczność stałego rozwijania kompetencji menedżerskich, które ułatwią podejmowanie trafnych decyzji oraz podniosą skuteczność i efektywność działań w różnych obszarach w organizacji.

Podyplomowe studia menedżerskie adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje kompetencje w zarządzaniu organizacją na różnych poziomach. Kompleksowe podejście pozwala kształcić profesjonalnych liderów, przygotowanych do sprawnego realizowania funkcji kierowniczych na każdym szczeblu zarządzania w organizacjach różnych typów.
Zajęcia prowadzone są przez trenerów o dużym doświadczeniu praktycznym, co sprzyja wymianie doświadczeń odnośnie do realnych warunków, w jakich zmuszone są funkcjonować współczesne organizacje, a także umożliwia dostosowanie treści i wykorzystywanych metod do oczekiwań poszczególnych słuchaczy.

Ramowy plan studiów

 • Zarządzanie strategiczne
  • Analiza strategiczna
  • Strategie rozwoju i konkurencji
  • Zarządzanie w kryzysie
  • Nowoczesne metody zarządzania
  • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie marketingowe
  • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
  • Twórcze rozwiązywanie problemów
  • Zarządzanie marką
  • Wystąpienia publiczne
  • Social media marketing
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Style i techniki kierowania
  • Negocjacje i zarządzanie konfliktem
  • Polityka personalna
 • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie finansami
  • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa (w tym z funduszy UE)
  • Budżetowanie
  • Podstawy rachunkowości
  • Podstawy analizy finansowej
 • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie procesami biznesowymi

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz zgłoszeniowy (z Systemu Internetowej Rekrutacji),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis).

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

 • 2 semestry, 192 godz. zajęć dydaktycznych, 61 ECTS.

Koszt studiów

 • 2 900 zł (semestr I: 1 450 zł, semestr II: 1 450 zł),
 • 2 700 zł (semestr I: 1 350 zł, semestr II: 1 350 zł) dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele), prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (w formach interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję