Strona: Klub Absolwenta / Wydział Zarządzania

Klub Absolwenta

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej może pochwalić się już liczną grupą Absolwentów, wśród których są właściciele firm, dyrektorzy różnych organizacji, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele polityki i życia społecznego. Aby wykorzystać ten ogromny potencjał dla rozwoju Uczelni, Wydziału Zarządzania i Absolwentów utworzyliśmy Klub Absolwenta. Jest to platforma mająca na celu stworzenie efektywnego forum współpracy i wymiany doświadczeń. Klub to dla Absolwentów miejsce, które zapewnia szerokie możliwości współistnienia z uczelnią i tworzy nowe perspektywy naukowe, zawodowe i towarzyskie.

Aktualności

Z ogromną satysfakcją i wielką przyjemnością przyjmiemy każdą informację o tym, w jaki sposób nasi Absolwenci osiągają kolejne szczeble w swojej karierze i życiu osobistym. Mile widziana także kartka wspomnień ze studiów.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do Klubu Absolwenta, sugestie i inicjatywy dotyczące jego działalności. Pragniemy, aby wizerunek Klubu był w przyszłości zgodny z oczekiwaniami jego członków.

Cele Klubu

Celem głównym Klubu Absolwenta WZ jest budowanie więzi z Absolwentami oraz stałe utrzymywanie kontaktu z Absolwentami zainteresowanych wsparciem dla rozwoju Wydziału Zarządzania.

Cele szczegółowe to:

 • Wsparcie dla strategii rozwoju WZ i uczelni
 • Promocja WZ
 • Integracja środowiska Absolwentów
 • Wspieranie inicjatyw Absolwentów
 • Pomoc w organizacji różnych form spotkań z Absolwentami
 • Stworzenie możliwości do dalszego rozwoju Absolwentów
 • Gromadzenie informacji o sukcesach Absolwentów i publikowanie ich na stronie internetowej Wydziału.

Organizacja Klubu

Klub Absolwenta jest formą działalności WZ, którą nadzoruje koordynator d/s Absolwentów pod kierunkiem Prodziekana d/s Rozwoju. Prowadzi on bazę danych członków Klubu, nadzoruje stronę internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji. Inicjuje nowe przedsięwzięcia i projekty. W realizacji tych zadań koordynator współdziała z innymi jednostkami Wydziału. Działalność Klubu na każdy rok zostaje wypracowana wspólnie przez Zarząd członków Klubu i przedstawicieli pracowników Wydziału w drodze wymiany sugestii i informacji.

Członkostwo w klubie jest dobrowolne i honorowe.

Klub jest otwarty na wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia. Członkowie zainteresowani przedsięwzięciem zgłaszają swój akces do danej inicjatywy.

Klub zapewnia swobodny przepływ informacji.

Klub zapewnia członkom dostęp do informacji o Wydziale, jego osiągnięciach naukowych i dydaktycznych.

Klub zapewnia możliwość nawiązywania i odnowienia kontaktów z kolegami z roku i wykładowcami.

Partnerzy i sponsorzy

 1. Program „Absolwenci dla Absolwentów”
  Do współpracy w szczególny sposób zapraszamy Absolwentów, którzy prowadzą firmy lub są decydentami w firmach czy innych instytucjach i mogą zaoferować dla członków Klubu pakiet przywilejów np. zniżki dla Absolwentów WZ.
 2. Darowizny na rzecz WZ
  Osoby, firmy, instytucje, które chciałyby wspomóc nasz Wydział finansowo prosimy o kontakt absolw@prz.edu.pl celu omówienia szczegółów dotyczących obopólnych korzyści.

Na bieżąco będziemy informować o firmach, które przystąpiły do naszych programów.

Przywileje

W celu wyróżnienia naszych Absolwentów pragniemy zaproponować członkom Klubu 10% zniżkę w opłatach na studia podyplomowe.

Warunki przystąpienia do Klubu

Do klubu może należeć każda osoba, która otrzymała dyplom ukończenia studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i kserokopia (skan) dyplomu. Dla osób, które zmieniły nazwisko dodatkowo należy dołączyć dokument poświadczający taką zmianę.

Dokumenty należy przesłać na email: absolw@prz.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Klub Absolwenta Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
ul. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję