Polityka jakości

Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej od 2005 r. szczyci się wdrożeniem certyfikowanego systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Norma ISO 9001 należy do najczęściej stosowanych standardów zarządzania jakością na świecie. Jej wymagania zostały opracowane na podstawie długoletnich obserwacji czołowych organizacji i wyodrębnienia czynników składających się na uch sukcesy. Niewątpliwie wdrażanie wymagań systemowych ma pozytywny wpływ na rozwój organizacji w zakresie jakości.

Głównymi przesłankami implementacji wymagań normy ISO 9001:2009 było dążenie do kształcenia wysokiej klasy specjalistów oraz troska o dobro studenta i doskonalenie procesu dydaktycznego.

Implementacja wymagań systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2009 jest wyrazem projakościowego nastawienia kadry zarządzającej oraz daje gwarancję na to, że na Wydziale Zarządzania wdrażane są światowe standardy zarządzania ukierunkowane na: ciągłe doskonalenie wewnętrznych procesów naukowych i dydaktycznych, spełnianie wymagań klienta oraz wstąpienie na ścieżkę trwałego rozwoju i doskonalenia.

Misją Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej jest przygotowanie absolwentów osiągających ustalone efekty kształcenia, spełniających wszystkie wymogi współczesnego rynku pracy, dysponujących dobrze ugruntowaną wiedzą ogólną i specjalistyczną oraz praca naukowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, kraju i świata.

Władze Wydziału Zarządzania dokładają wszelkich starań, aby podjęcie studiów na kierunkach oferowanych na wydziale umożliwiało studentom zdobycie aktualnej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki oraz pozwalało im na opanowanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych.

Wyrazem dążeń Wydziału Zarządzania do stałego podnoszenia poziomu jakości kształcenia oraz wypełnienia zobowiązań wobec studentów i środowiska akademickiego było przyjęcie celów strategicznych ukierunkowanych na:

  • Stałą aktualizację kierunków, specjalności oraz programów kształcenia w celu umożliwienia studentom uzyskania unikatowych, cennych kwalifikacji, dających gwarancję sukcesu na współczesnym rynku pracy.
  • Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej poprzez wspieranie działań mających na celu uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych; aktywny udział w konferencjach, seminariach oraz w wymianie naukowej.
  • Rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej z ośrodkami naukowymi, szkołami średnimi, przedsiębiorstwami, administracją publiczną, oraz organizacjami pozarządowymi poprzez realizację wspólnych prac badawczych i dydaktycznych oraz uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i ekologicznych.
  • Uzyskanie praw do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w celu wzmocnienia kategorii Wydziału w interesie całego środowiska akademickiego regionu.
  • Ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości procesu kształcenia by osiągać jak najwyższą efektywność.

Cele te zostały zawarte w polityce jakości, która jest na bieżąca aktualizowana, spójna ze strategią wydziału oraz uwzględnia potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron. Wszyscy pracownicy Wydziału Zarządzania, znają i respektują cele zawarte w polityce jakości ponadto dokładają wszelkich starań prowadzących do ich pełnej realizacji oraz budowania trwałych relacji ze studentami i interesariuszami zewnętrznymi.   

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję