Doktoraty

dr Łukasz Szydełko

szydelko-lukasz.jpg

Mgr Łukasz Szydełko, asystent w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej finanse, nadany przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 17 września 2013 r. Temat rozprawy doktorskiej: Controlling procesów w strategii przedsiębiorstwa. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. zw. dr hab. Edward Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Andrzej Kardasz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i dr hab. Henryk Ronek, prof. UMCS w  Lublinie.

dr inż. Anna Gładysz

gladysz_anna.jpg

Mgr inż. Anna Gładysz, asystent w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu Politechniki Rzeszowskiej uzyskała w dniu 20 czerwca 2013 r. stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej: nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Temat rozprawy doktorskiej: „Badanie skuteczności metod identyfikacji słów kluczowych w polskojęzycznych tekstach”. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz prof. dr hab. Marek Walesiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Decyzją Rady Wydziału praca uzyskała wyróżnienie.

dr Iwona Oleniuch

iwonaole.jpg

Mgr Iwona Oleniuch – asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej uzyskała w dniu 18 kwietnia 2013 r. stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia, nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Temat rozprawy doktorskiej: „Postawy  a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej oraz ich uwarunkowania”. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Adam Sagan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, SGGW. Decyzją Rady Wydziału praca uzyskała wyróżnienie.

dr inż. Grzegorz Zimon

grzegorz_zimon.jpg

Mgr inż. Grzegorz Zimon, asystent w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 21 grudnia 2011 r. Temat rozprawy doktorskiej: Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach tworzących zintegrowany system dostaw. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wiesław Szczęsny, Uniwersytet Warszawski. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. zw. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska i prof. zw. dr hab. Jan Turyna, Uniwersytet Warszawski.

dr Dominik Zimon

dominik-zimon.jpg

Mgr Dominik Zimon, asystent w Zakładzie Systemów Zarządzania i Logistyki na Wydziale Zarządzania, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej towaroznawstwo, nadany przez Radę Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 16 września 2011 r. Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w wybranych organizacjach handlowych. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Sikora z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Stanisław Hornik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i prof. dr hab. Maciej Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.

dr inż. Jacek Brożyna

brozyna_jacek.jpg

Mgr inż. Jacek Brożyna, asystent w Katedrze Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania, uzyskał w dniu 18 maja 2011 r. stopień naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ rozrzutu parametrów konstrukcji skrzydła szybowca na jego graniczną wytrzymałość skrętną”. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Ludomir Laudański, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Józef Wojnarowski, Politechnika Śląska w Gliwicach i prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki, Politechnika Rzeszowska.

dr Joanna Wiażewicz

joanna-wiazewicz.jpg

Mgr Agnieszka Zielińska, asystentka w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: Strategie zarządzania w organizacjach pozarządowych działających na terenie Polski południowo-wschodniej. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. inż. Mirosław Włodarczyk, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i dr hab. Bogdan Mróz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

Dr Małgorzata Polinceusz

polinceusz.jpg

Mgr Małgorzata Polinceusz, asystentka w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu dyscypliny naukowej prawo, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 19 czerwca 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: Pozycja prawna wojewody w systemie organów administracji publicznej. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski i prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Łódzki.

Dr inż. Bożydar Ziółkowski

ziolkowski.jpg

Mgr inż. Bożydar Ziółkowski, asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu, nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 18 czerwca 2009 r. Temat rozprawy doktorskiej: Foresight jako narzędzie tworzenia strategii ekoinnowacji na przykładzie województwa podkarpackiego. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krystyna Moszkowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i prof. dr hab. Andrzej Pomykalski, Politechnika Łódzka.

Dr inż. Paweł Dobrzański

dobrzanski_p.jpg

Mgr inż. Paweł Dobrzański, asystent w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w dniu 28 listopada 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Opracowanie i zastosowanie algorytmów filtracji cyfrowej w pomiarach struktury geometrycznej powierzchni. Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Adamczak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach i prof. dr inż. Jan Chajda, Politechnika Poznańska.

Dr Paweł Hydzik

hydzik_p.jpg

Mgr Paweł Hydzik, asystent w Katedrze Metod Ilościowych w Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia, nadany przez Radę Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 23 czerwca 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania strategii rozwoju województwa podkarpackiego w okresie 2002-2005. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Marczewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i dr hab. Bogusław Ślusarczyk, Uniwersytet Rzeszowski.

Dr Dorota Kamuda

kamuda_d.jpg

Mgr Dorota Kamuda, asystentka w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania i Marketingu, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu dyscypliny naukowej prawo, nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 20 czerwca 2008 r. Temat rozprawy doktorskiej: Materialno-prawne aspekty odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Pikulski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Indecki, Uniwersytet Łódzki i dr hab. Wiesław Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję